Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

Wil je al langer aan de slag met het toekomstbestendig maken van jouw huisartsenpraktijk? Het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) kan je hier mogelijkheden voor bieden. Vanuit de GHC gaan we de huisartsen in onze regio ondersteunen bij het toepassen van MTVP.

Maart 2023

Zoals bekend heeft de LHV recent besloten om het Integraal Zorgakkoord (IZA) alsnog te ondertekenen. Groen licht om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitwerking van enkele belangrijke thema's in het IZA, waaronder ANW-zorg en Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). DDG pakt hierbij het ANW-dossier op. De MTVP-afspraken werken we vanuit de GHC verder uit, in samenspraak met de LHV-ambassadeurs van Afdeling Groningen (voormalig bestuur van de Huisartsenkring Groningen).  

ZN, LHV en InEen hebben in de afgelopen periode een leidraad gepresenteerd met daarin de kaders en randvoorwaarden waarbinnen MTVP wordt vormgegeven en gecontracteerd in 2023. Vanuit deze kaders zullen wij de huisartsen in onze regio helpen bij het realiseren van MTVP, vanaf 1 april 2023. 

Doel MTVP

Het doel van MTVP is de huisartsenzorg toekomstbestendig maken. Hoe? Door een combinatie van interventies (acties) die kunnen bijdragen aan meer tijd voor de patiënt:

  1. Anders werken in de praktijk
  2. Samenwerken met het netwerk
  3. Uitbreiding van personale capaciteit
  4. Het voeren van het goede gesprek

Afspraken over de financiering van MTVP in de huisartsenzorg zijn opgenomen in het IZA.