Meer Tijd Voor de Patiënt

Vanuit de GHC ondersteunen we huisartsenpraktijken bij de uitvoering van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP).

Het doel van MTVP is de huisartsenzorg toekomstbestendig maken. Hoe? Door een combinatie van interventies (acties) die kunnen bijdragen aan meer tijd voor de patiënt.

Bekijk voor meer informatie de landelijke leidraad MTVP

Bekijk de interventies waarbij we je ondersteunen in onze regio

Bekijk per kernelement bij welke interventies we je ondersteunen in onze regio. Door verschillende interventies tezamen uit te voeren creëer je daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt. En kun je een flexibele consultduur van 15 minuten realiseren. Het is de bedoeling om de interventies vanuit een groeimodel in twee jaar tijd binnen je praktijk te implementeren. 

Anders werken in de praktijk

Voor jaar 1 van MTVP hebben de huisartsenpraktijken minimaal één interventie gekozen. Kies voor jaar 2 minimaal één extra interventie uit 'Anders werken in de praktijk'.

Het voeren van het goede gesprek

Kies minimaal één interventie. In jaar 2 ontwikkel je deze interventie door. 

Personele capaciteit

Dit kan gaan om de praktijkhoudend huisarts die meer uren inzet, maar bijvoorbeeld ook om de (extra) inzet van waarnemers of praktijkmedewerkers. 

Samenwerken met het netwerk

Deze twee interventies voer je uit in MTVP jaar 2.

Aanmelden en registeren MTVP-interventies

  • Nog helemaal niet gestart met MTVP? Aanmelden voor jaar 1 kan nog! Neem daarvoor contact op met Astrid Mol, via a.mol@ghcgroningen.nl of 06 200 05825.
  • Registratie MTVP jaar 2 verloopt via het portaal Zorgverleners Groningen. Voor MTVP jaar 2 ontvang je tijdig een uitnodiging via de mail met daarin aanvullende informatie en een link naar het registratieformulier voor jaar 2.

 

Individueel praktijkplan

Als huisarts maak je per jaar een individueel praktijkplan voor MTVP. Welke interventies voer je uit? Wat denk je dat dit oplevert voor je praktijk en voor je patiënten? Dit komt hierin aan bod. 

Intervisie

Eén van de voorwaarden voor deelname aan MTVP is dat de huisartsenpraktijk aan intervisie doet over de voortgang en resultaten van de gekozen interventies. 

Waar mogelijk kan dit plaatsvinden binnen bestaande intervisiestructuren zoals een FTO of een HAGRO-overleg. Heb je als huisartsenpraktijk behoefte aan ondersteuning in het organiseren van intervisie, neem dan contact op met je eigen praktijkconsulent.