Dementie

Dit zorgprogramma betreft de diagnostiek en behandeling van patiënten met dementie. Het tijdig signaleren van symptomen en het stellen van de diagnose kunnen de patiënt en zijn of haar naasten helpen de diagnose dementie te accepteren. Bij de behandeling gaat het om het tijdig betrekken en inzetten van passende hulp- en zorgverleners.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisarts heeft een contract voor Integrale zorg voor kwetsbare ouderen van de GHC en heeft het voorbereidingsproces doorlopen.
  • De praktijk heeft de Integrale zorg voor kwetsbare ouderen op orde en includeert tenminste het aantal kwetsbare ouderen dat op basis van het aantal 75+-ers in de module geïncludeerd moet worden.
  • De zorg voor de Dementie-patiënten wordt geleverd door de huisarts en/of praktijkondersteuner, die de verplichte scholingen hebben gevolgd.
  • De POH-O die de huisarts inzet, heeft de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn (dit betreft de basismodule en de verdiepingsmodule) bij de Hanze Hogeschool Groningen afgerond, óf is met deze opleiding gestart of heeft een vergelijkbare opleiding tot POH-O afgerond, dit ter beoordeling van en goedkeuring door de GHC.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma.
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC. 
  3. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Dementieketen
   • Zorgcoördinatie Dementie, de POH als zorgcoördinator
   • Ouderenzorg in de eerste lijn, basis- en verdiepingsmodule via Hanze Hogeschool
  4. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
    
  • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘Dementie-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
  • Download de inkaartlijst Dementie GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten >’Inkaarten Dementie patiëntenlijst’.
  • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die op de inkaartlijst staan het volgende:
    
  • Controleer bij de patiënten met een actieve P70 ICPC of deze diagnose correct is: is er daadwerkelijk sprake van een gestelde diagnose dementie? Indien er sprake is van een vermoeden van dementie / cognitieve achteruitgang, noteer dan de ICPC P20.
  • Noteer bij alle patiënten met een actieve ‘terechte’ P70 ICPC wie de diagnose heeft gesteld (3881; DEDD PZ; diagnose gesteld door)
  • Noteer bij alle patiënten met een actieve P70 ICPC wie de hoofdbehandelaar is (3884; DEHB PZ; Hoofdbehandelaar dementie)
  • Noteer bij alle patiënten met een actieve P70 ICPC Deelname ketenzorg (3883; DEKZ PZ; Deelname ketenzorg)
  • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

  Registratieset
   

   Zie het zorgprotocol voor uitleg over deze formulieren.

  Advance Care Planning (ACP)

 • Samenwerking

  Bij het zorgprogramma dementie vindt nauwe samenwerking plaats waarbij de disciplines zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Het geriatrisch netwerk dat de huisartsenpraktijk al heeft opgezet bij het zorgprogramma Ouderenzorg, vormt hierbij de basis. Afhankelijk van de complexiteit van de aandoening dementie is samenwerking met verschillende zorgverleners uit het geriatrisch netwerk nodig. Denk aan bijvoorbeeld thuiszorg, specialistische GGZ en ziekenhuiszorg.

  Ketenpartners

  De GHC heeft geen ketenpartners gecontracteerd voor het zorgprogramma Dementie, omdat de samenwerkingspartijen hun eigen financieringsbronnen hebben. 

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Digitale presentatie start keten dementie

  HA, VSP, PVK, POH

  Altijd te volgen

  Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator

  VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann-nascholingen.nl. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 050 366 6440.  

 • Declareren

  Algemeen dementie

  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

  Binnen het zorgprogramma Dementie gelden twee declaratiestromen:

  Diagnostiek

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten bij wie de huisarts in het afgelopen kwartaal de diagnose dementie heeft gesteld (zie zorgprotocol).

  Behandeling

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).