Dementie

Dit zorgprogramma richt zich op het monitoren en behandelen van patiënten met dementie, volgens de NHG-richtlijn.

Het doel is om de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk de chronische aandoening terug te dringen of te stabiliseren. Dit wordt gedaan vanuit een persoonsgerichte benadering waarbij je samen met je patiënt tot de beste zorg komt door de persoon centraal te zetten en niet alleen zijn/haar medische toestand. Hierbij is aandacht voor het dagelijks leven, sociale omstandigheden, emoties, waarden, behoeftes en mogelijkheden van de patiënt.

Wil je meer weten over persoonsgerichte zorg? Zie de pagina Persoonsgerichte en integrale zorg.  

 • Start zorgprogramma

  Hoe kun je als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Praktijken die willen starten met de keten dementie dienen de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen reeds gecontracteerd te hebben. In die module worden geen dementerende patiënten geïncludeerd, die kunnen nu geïncludeerd worden in deze keten. Het budget voor de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen van de GHC is niet inzetbaar voor dementie, maar betreft alle andere vormen van kwetsbare ouderen met complexe problemen.

  De voorwaarden voor deelname aan ketenzorg Dementie zijn:

  • De huisarts heeft een contract voor Integrale zorg voor kwetsbare ouderen van de GHC en heeft het voorbereidingsproces doorlopen.
  • De praktijk heeft de Integrale zorg voor kwetsbare ouderen op orde en includeert tenminste het aantal kwetsbare ouderen dat op basis van het aantal 75+-ers in de module geïncludeerd moet worden.
  • De praktijk handelt conform het GHC-zorgprotocol Dementie met de daarin opgenomen transmurale afspraken.
  • De zorg voor de Dementie-patiënten wordt geleverd door de huisarts en/of praktijkondersteuner, die de verplichte scholingen hebben gevolgd.
  • De POH-O die de huisarts inzet, heeft de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn bij de Hanzehogeschool Groningen afgerond, óf is met deze opleiding gestart of heeft een vergelijkbare opleiding tot POH-O afgerond, dit ter beoordeling van en goedkeuring door de GHC.

  Indien de POH-O nog niet is gestart met de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn, is het voor deze overeenkomst noodzakelijk dat de POH-O over een bewijs van toelating tot de opleiding beschikt.

  Gedurende de periode dat de POH-O nog niet is gestart met de genoemde opleiding, draagt de deelnemend huisarts zorg voor een actieve eigen inzet bij de zorgverlening aan ouderen met dementie.

  De GHC vergoedt aan de huisartsenpraktijk voor maximaal één persoon per locatie de kosten van de opleiding en de kosten van de tijdsinzet. Om aanspraak te maken op de vergoeding stuur je het certificaat en de factuur van de Hanzehogeschool na afloop van de cursus naar Astrid Mol via a.mol@ghcgroningen.nl.

  • De GHC-indicatoren voor Dementie (registratieset Dementie) zijn in de meetwaardentabel van het HIS genoteerd.
  • Bij alle patiënten met Dementie is het hoofdbehandelaarschap en, indien hoofdbehandelaar is huisarts, deelname ketenzorg Dementie geregistreerd zoals omschreven in het protocol.
  • Er heeft een praktijkvisitatie plaatsgevonden door een GHC-medewerker bij afronding van het voorbereidingstraject.
  • De overeenkomst GHC – huisarts inzake Dementie is digitaal ondertekend in het portaal Zorgverleners Groningen. 

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan je praktijkconsulent van de GHC door dat je wil starten met het zorgprogramma. Dit doe je eenvoudig via het portaal Zorgverleners Groningen:
    
  • Ga naar het portaal en log in bij je organisatie.
  • Klik in het menu op de knop <Deelname (zorg)programma>
  • Vul in met welk programma je wilt starten. 
  • Je GHC-consulent neemt vervolgens contact met je op.
  1. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC. 
    
  2. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Dementieketen
   • Zorgcoördinatie Dementie, de POH als zorgcoördinator
   • Ouderenzorg in de eerste lijn, via Hanzehogeschool. De GHC vergoedt aan de huisartsenpraktijk voor maximaal één persoon per locatie de kosten van de opleiding en de kosten van de tijdsinzet. Om aanspraak te maken op de vergoeding stuur je het certificaat en de factuur van de Hanze Hogeschool na afloop van de cursus naar Astrid Mol via a.mol@ghcgroningen.nl.
  3. Kwartaalrapport

  Voordat je deelneemt aan de ketenzorg Dementie dien je het patiëntenbestand in te kaarten. De volgende stappen dien je hiervoor de doorlopen:

  • Controleer bij de patiënten met een actieve P70 ICPC of deze diagnose correct is: is er daadwerkelijk sprake van een gestelde diagnose dementie? Indien er sprake is van een vermoeden van dementie / cognitieve achteruitgang, noteer dan de ICPC P20.
  • Noteer bij alle patiënten met een actieve ‘terechte’ P70 ICPC wie de diagnose heeft gesteld (3881; DEDD PZ; diagnose gesteld door)
  • Noteer bij alle patiënten met een actieve P70 ICPC wie de hoofdbehandelaar is (3884; DEHB PZ; Hoofdbehandelaar dementie)
  • Noteer bij alle patiënten met een actieve P70 ICPC Deelname ketenzorg (3883; DEKZ PZ; Deelname ketenzorg)

  Als je deze stappen in het inkaartproces hebt afgerond, word je gevraagd circa één maand voor de instroomdatum een nieuwe extractie aan te leveren van je HIS.

  1. Onderteken de overeenkomst digitaal in het portaal Zorgverleners Groningen. Je ontvangt een e-mail met instructies wanneer de overeenkomst klaar staat.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.
   

  Zie het zorgprotocol voor uitleg over deze formulieren.

  Advance Care Planning (ACP) en palliatieve zorg

 • Samenwerking

  Bij het zorgprogramma dementie vindt nauwe samenwerking plaats waarbij de disciplines zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Het geriatrisch netwerk dat de huisartsenpraktijk al heeft opgezet bij het zorgprogramma Ouderenzorg, vormt hierbij de basis. Afhankelijk van de complexiteit van de aandoening dementie is samenwerking met verschillende zorgverleners uit het geriatrisch netwerk nodig. Denk aan bijvoorbeeld thuiszorg, specialistische GGZ en ziekenhuiszorg.

  Ketenpartners

  De GHC heeft geen ketenpartners gecontracteerd voor het zorgprogramma Dementie, omdat de samenwerkingspartijen hun eigen financieringsbronnen hebben. 

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Digitale presentatie start keten dementie

  HA, VSP, PVK, POH

  Altijd te volgen

  Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator

  VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 06 20024127.

 • Declareren

  Algemeen dementie

  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

  Binnen het zorgprogramma Dementie gelden twee declaratiestromen:

  Diagnostiek

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten bij wie de huisarts in het afgelopen kwartaal de diagnose dementie heeft gesteld (zie zorgprotocol).

  Behandeling

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).