Dementie

Dit zorgprogramma richt zich op het monitoren en behandelen van patiënten met dementie, volgens de NHG-richtlijn.

Het doel is om de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk de chronische aandoening terug te dringen of te stabiliseren. Dit wordt gedaan vanuit een persoonsgerichte benadering waarbij je samen met je patiënt tot de beste zorg komt door de persoon centraal te zetten en niet alleen zijn/haar medische toestand. Hierbij is aandacht voor het dagelijks leven, sociale omstandigheden, emoties, waarden, behoeftes en mogelijkheden van de patiënt.

Wil je meer weten over persoonsgerichte zorg? Zie de pagina Persoonsgerichte en integrale zorg.  

 • Start zorgprogramma

  Hoe kun je als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden om te starten

  • De reeds gecontracteerde zorgprogramma’s zijn op orde. 
  • De huisartsenpraktijk neemt deel aan en heeft de zorg voor de kwetsbare ouderen op orde.
  • Formatie POH-O is aantoonbaar aanwezig. De module Dementie dient uitgevoerd worden door een POH-O; dit is een afgestudeerde POH die aanvullend een ouderenzorg-scholing heeft gevolgd. Informeer bij je praktijkconsulent naar de scholingsvoorwaarden en vergoeding (vergoeding scholing én contacturen). 
  • De overeenkomst voor deelname is digitaal ondertekend in het portaal Zorgverleners Groningen. 

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden. 

  Voorbereiding 

  1. Geef door aan je praktijkconsulent van de GHC  dat je wil starten met het zorgprogramma. Dit kan eenvoudig via het portaal Zorgverleners Groningen:  

  • Ga naar het portaal . Log in bij je organisatie. 
  • Klik in het menu op de knop <Deelname (zorg)programma> 
  • Vul in met welk programma je wilt starten.  
  • Je GHC-consulent neemt vervolgens contact met je op. 

  2. Acties:

  • Huisarts en POH-O nemen het zorgprotocol door. 
  • Huisarts en POH-O maken samen het praktijkplan.
  • Startgesprek GHC-praktijkconsulent met huisarts en POH-O (praktijkplan doornemen). De GHC-praktijkconsulent neemt contact op voor het plannen van dit gesprek.
  • Volg de verplichte voorbereidende scholing via Elann: ‘Zorgcoördinatie Dementie, POH als zorgcoördinator’  

  3. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:

  • Zoek, of maak, in het HIS de juiste ‘dementie-registratieset’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
  • Download het kwartaalrapport Dementie GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten > ’kwartaalrapport Dementie'
  • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die in het kwartaalrapport staan het volgende:
   • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    (nb: voor alle thuiswonende patiënten met de diagnose dementie is de huisarts de hoofdbehandelaar)
  • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
  • Lever één maand voor de instroomdatum een extra extractie aan bij VIPLive, via VIPLive > ‘Extracties uploaden’. Bij sommige HIS-en gebeurt dit automatisch één keer per week of maand.

  4. Onderteken de overeenkomst digitaal in het portaal Zorgverleners Groningen. Je ontvangt een e-mail met instructies wanneer de overeenkomst klaar staat. 

 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.
   

  Zie het zorgprotocol voor uitleg over deze formulieren.

  Advance Care Planning (ACP) en palliatieve zorg

 • Samenwerking

  Bij het zorgprogramma dementie vindt nauwe samenwerking plaats waarbij de disciplines zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Het geriatrisch netwerk dat de huisartsenpraktijk al heeft opgezet bij het zorgprogramma Ouderenzorg, vormt hierbij de basis. Afhankelijk van de complexiteit van de aandoening dementie is samenwerking met verschillende zorgverleners uit het geriatrisch netwerk nodig. Denk aan bijvoorbeeld thuiszorg, specialistische GGZ en ziekenhuiszorg.

  Ketenpartners

  De GHC heeft geen ketenpartners gecontracteerd voor het zorgprogramma Dementie, omdat de samenwerkingspartijen hun eigen financieringsbronnen hebben. 

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Digitale presentatie start keten dementie

  HA, VSP, PVK, POH

  Altijd te volgen

  Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator

  VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 06 20024127.

 • Declareren

  Algemeen dementie

  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

  Binnen het zorgprogramma Dementie gelden twee declaratiestromen:

  Diagnostiek

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten bij wie de huisarts in het afgelopen kwartaal de diagnose dementie heeft gesteld (zie zorgprotocol).

  Behandeling

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).