Dementie

Dit zorgprogramma betreft de diagnostiek en behandeling van patiënten met dementie. Het tijdig signaleren van symptomen en het stellen van de diagnose kunnen de patiënt en zijn of haar naasten helpen de diagnose dementie te accepteren. Bij de behandeling gaat het om het tijdig betrekken en inzetten van passende hulp- en zorgverleners.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • De huisartsenpraktijk doet al mee aan het zorgprogramma ouderenzorg
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De verplichte scholingen zijn gevolgd
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC. 

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma.
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC. 
  3. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Dementieketen
   • Zorgcoördinatie Dementie, de POH als zorgcoördinator
   • Ouderenzorg in de eerste lijn, basis- en verdiepingsmodule via Hanze Hogeschool
  4. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘ouderenzorg-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download de inkaartlijst ouderenzorg GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten >’inkaartlijst ouderenzorg GHC’.
   • Bepaal welke 75-plussers mogelijk kwetsbaar en complex zijn; geriatrisch assessment maakt duidelijk wie van deze patiënten geïncludeerd moeten worden.
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die geïncludeerd worden het volgende:
    • Hoofdbehandelaar: ‘huisarts’
    • Deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

  Registratieset
   

   Zie het zorgprotocol voor uitleg over deze formulieren.

  Advance Care Planning (ACP)

 • Samenwerking

  Bij het zorgprogramma dementie vindt nauwe samenwerking plaats waarbij de disciplines zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Het geriatrisch netwerk dat de huisartsenpraktijk al heeft opgezet bij het zorgprogramma Ouderenzorg, vormt hierbij de basis. Afhankelijk van de complexiteit van de aandoening dementie is samenwerking met verschillende zorgverleners uit het geriatrisch netwerk nodig. Denk aan bijvoorbeeld thuiszorg, specialistische GGZ en ziekenhuiszorg.

  Ketenpartners

  De GHC heeft geen ketenpartners gecontracteerd voor het zorgprogramma Dementie, omdat de samenwerkingspartijen hun eigen financieringsbronnen hebben. 

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Digitale presentatie start keten dementie

  HA, VSP, PVK, POH

  Altijd te volgen

  Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator

  VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann-nascholingen.nl. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 050 366 6440.  

 • Declareren

  Algemeen dementie

  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

  Binnen het zorgprogramma Dementie gelden twee declaratiestromen:

  Diagnostiek

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten bij wie de huisarts in het afgelopen kwartaal de diagnose dementie heeft gesteld (zie zorgprotocol).

  Behandeling

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).