Ouderenzorg

Door de vergrijzing en door wijzigingen in landelijk beleid blijft de oudere patiënt langer thuis wonen. Zorgverleners in de eerste lijn krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten, die in meer of mindere mate kwetsbaar zijn en complexe problematiek kennen. Het zorgprogramma Ouderenzorg is bedoeld voor deze kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het zorgprogramma Ouderenzorg speelt in op de behoefte van huisartsen om ondersteund te worden bij het leveren van ouderenzorg. Doel is om de organisatiestructuur rondom de kwetsbare oudere met complexe problematiek goed in te richten. Hierdoor is de ouderenpopulatie beter in beeld, is er een gedegen ‘vangnet’ met duidelijke samenwerkingsafspraken (geriatrisch netwerk) en handelen de zorg- en hulpverleners in dit netwerk proactief. Deze aanpak geeft meer rust en vertrouwen bij de patiënt én bij de huisartsenpraktijk.