Ouderenzorg

Door de vergrijzing en door wijzigingen in landelijk beleid blijft de oudere patiënt langer thuis wonen. Zorgverleners in de eerste lijn krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten, die in meer of mindere mate kwetsbaar zijn en complexe problematiek kennen. Het zorgprogramma Ouderenzorg is bedoeld voor deze kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het zorgprogramma Ouderenzorg speelt in op de behoefte van huisartsen om ondersteund te worden bij het leveren van ouderenzorg. Doel is om de organisatiestructuur rondom de kwetsbare oudere met complexe problematiek goed in te richten. Hierdoor is de ouderenpopulatie beter in beeld, is er een gedegen ‘vangnet’ met duidelijke samenwerkingsafspraken (geriatrisch netwerk) en handelen de zorg- en hulpverleners in dit netwerk proactief. Deze aanpak geeft meer rust en vertrouwen bij de patiënt én bij de huisartsenpraktijk.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • Formatie POH-O is aantoonbaar aanwezig
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma.
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC. 
  3. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Ouderenzorg
   • Practicum Ouderenzorg
   • Ouderenzorg in de eerste lijn, basis- en verdiepingsmodule via Hanze Hogeschool (niet verplicht vooraf aan start ouderenzorg, maar wordt wel sterk aangeraden om deze module te volgen vooraf of tijdens deelname aan Ouderenzorg)
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

 • Samenwerking

  Bij het zorgprogramma Ouderenzorg vindt nauwe samenwerking plaats waarbij de disciplines zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Om deze samenwerking goed te organiseren dient de huisartsenpraktijk een geriatrisch netwerk op te zetten voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. In dit geriatrisch netwerk wordt lokaal en met heldere afspraken samengewerkt, tussen met name de huisartsenpraktijk, wijkverpleging en het sociaal domein.

  Ketenpartners

  De GHC heeft geen ketenpartners gecontracteerd voor het zorgprogramma Ouderenzorg, omdat de samenwerkingspartijen hun eigen financieringsbronnen hebben. 

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de 75+-plussers in de praktijk, op de peildatum.
  • De huisarts ontvangt een tarief op basis van het aantal 75+-plussers in de huisartsenpraktijk, terwijl de zorg wordt geleverd aan de meest kwetsbare patiënten met complexe problematiek (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

Bestellen overdrachtsdossiers huisarts Ouderenzorg ('overdrachtsmappen')

Vul onderstaand formulier in om overdrachtsdossiers ('overdrachtsmappen') te bestellen. De mappen en de inhoud zijn beide per 26 stuks te bestellen. De bestelling wordt per post op uw praktijk bezorgd, ongeveer een week nadat u de aanvraag heeft gedaan.