Ouderenzorg

Door de vergrijzing en door wijzigingen in landelijk beleid blijft de oudere patiënt langer thuis wonen. Zorgverleners in de eerste lijn krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten, die in meer of mindere mate kwetsbaar zijn en complexe problematiek kennen. Het zorgprogramma Ouderenzorg is bedoeld voor deze kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het zorgprogramma Ouderenzorg speelt in op de behoefte van huisartsen om ondersteund te worden bij het leveren van ouderenzorg. Doel is om de organisatiestructuur rondom de kwetsbare oudere met complexe problematiek goed in te richten. Hierdoor is de ouderenpopulatie beter in beeld, is er een gedegen ‘vangnet’ met duidelijke samenwerkingsafspraken (geriatrisch netwerk) en handelen de zorg- en hulpverleners in dit netwerk proactief. Deze aanpak geeft meer rust en vertrouwen bij de patiënt én bij de huisartsenpraktijk.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kun je als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • Formatie POH-O is aantoonbaar aanwezig.
  • De overeenkomst voor deelname is digitaal ondertekend in het portaal Zorgverleners Groningen.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan je praktijkconsulent van de GHC door dat je wil starten met het zorgprogramma. Dit doe je eenvoudig via het portaal Zorgverleners Groningen:
    
  • Ga naar het portaal en log in bij je organisatie.
  • Klik in het menu op de knop <Deelname (zorg)programma>
  • Vul in met welk programma je wilt starten. 
  • Je GHC-consulent neemt vervolgens contact met je op.
  1. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC. 
    
  2. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Ouderenzorg
   • Practicum Ouderenzorg
   • Ouderenzorg in de eerste lijn, via Hanzehogeschool (niet verplicht vooraf aan start ouderenzorg, maar wordt wel sterk aangeraden om deze module te volgen vooraf of tijdens deelname aan Ouderenzorg). De GHC vergoedt aan de huisartsenpraktijk voor maximaal één persoon per locatie de kosten van de opleiding en de kosten van de tijdsinzet. Om aanspraak te maken op de vergoeding stuur je het certificaat en de factuur van de Hanzehogeschool na afloop van de cursus naar Astrid Mol via a.mol@ghcgroningen.nl.
     
  3. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘ouderenzorg-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download het kwartaalrapport ouderenzorg GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten > ’Kwartaalrapport ouderenzorg'
   • Bepaal welke 75-plussers mogelijk kwetsbaar en complex zijn; geriatrisch assessment maakt duidelijk wie van deze patiënten geïncludeerd moeten worden.
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die geïncludeerd worden het volgende:
    • Hoofdbehandelaar: ‘huisarts’
    • Deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
  4. Onderteken de overeenkomst digitaal in het portaal Zorgverleners Groningen. Je ontvangt een e-mail met instructies wanneer de overeenkomst klaar staat.
 • Zorgprotocol
 • Samenwerking

  Bij het zorgprogramma Ouderenzorg vindt nauwe samenwerking plaats waarbij de disciplines zorg en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Om deze samenwerking goed te organiseren dient de huisartsenpraktijk een geriatrisch netwerk op te zetten voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. In dit geriatrisch netwerk wordt lokaal en met heldere afspraken samengewerkt, tussen met name de huisartsenpraktijk, wijkverpleging en het sociaal domein.

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Digitale presentatie start Ouderenzorg

  HA, VSP, PVK, POH

  Altijd te volgen

  Practicum Ouderenzorg

  VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Advance Care Planning (ACP)

  HA, VSP, PVK, POH

  1x per jaar

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Het geriatrisch netwerk

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 06 20024127.

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de 75+-plussers in de praktijk, op de peildatum.
  • De huisarts ontvangt een tarief op basis van het aantal 75+-plussers in de huisartsenpraktijk, terwijl de zorg wordt geleverd aan de meest kwetsbare patiënten met complexe problematiek (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht