Nieuws

Ketenzorg in coronatijd: handreiking

30 november 2020

We begrijpen dat het wennen is om reguliere zorg te leveren in deze tijden van corona. Maar we attenderen u er graag op dat het belangrijk is om de reguliere zorg inclusief de ketenzorg zoveel als... Lees meer

Regeling vergoeding ECG-apparatuur stopt

30 november 2020

Ter herinnering: zoals destijds al aangekondigd, stopt per 1 januari 2021 de regeling dat huisartsen een vergoeding kunnen aanvragen voor ECG-apparatuur. Lees meer

Scholingen GHC

27 november 2020

In de aankomende GHC-scholingen is onder meer aandacht voor glucosemeting, perifeer arterieel vaatlijden en advance care planning. Waar wilt u meer over weten? Lees meer

Belangrijke wijzigingen in zorgprogramma’s

27 november 2020

Ondanks de huidige coronasituatie, staan de ontwikkelingen in de ketenzorg niet stil. Welke wijzigingen zijn gedaan in de zorgprogramma’s CVRM, Diabetes, Atriumfibrilleren, Ouderenzorg en... Lees meer