Nieuws

Preferentiebeleid kortwerkende insulines

11 maart 2021

Sinds begin 2021 hanteren zorgverzekeraars een preferentiebeleid op kortwerkende insulines. Dit leidt er toe dat een deel van de patiënten moet worden omgezet. Bekijk hierover handige informatie... Lees meer

Waarom aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) belangrijk is

8 maart 2021

Veel zorgaanbieders zijn al aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wilt u ook deelnemen? Regel dit dan tijdig. In dit bericht leest u hoe dit in zijn werk gaat en wat de meerwaarde is van... Lees meer

Wijzigingen Certe aanvragen nuchter glucose

24 februari 2021

Certe heeft informatie gestuurd over wijzigingen in het aanvragen van nuchter glucose; wijzigingen die relevant zijn voor de diabetes-ketenzorg. Bekijk deze informatie van Certe via dit bericht. Lees meer

Protocol Dexamethason en diabetes bij COVID-19

17 februari 2021

Langerhans en de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) hebben een protocol opgesteld over dexamethason en diabetes bij COVID-19. Lees meer

Ontwikkelingen digitale consultatie

28 januari 2021

Consultaties voor ketenzorg zijn voortaan ondergebracht bij de algemene consultatie. En er zijn veel nieuwe medisch specialismen vanuit het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) beschikbaar voor... Lees meer

Belangrijkste wijzigingen inzet ketenpartners en verzoek aan huisartsenpraktijken

28 januari 2021

De overeenkomsten die de GHC heeft met de ketenpartners zijn verlengd. Wel is er een aantal aanpassingen gedaan in deze overeenkomsten die per 1 januari 2021 gelden. Graag vragen wij uw aandacht... Lees meer

Ketenzorg in coronatijd: handreiking

30 november 2020

We begrijpen dat het wennen is om reguliere zorg te leveren in deze tijden van corona. Maar we attenderen u er graag op dat het belangrijk is om de reguliere zorg inclusief de ketenzorg zoveel als... Lees meer

Belangrijke wijzigingen in zorgprogramma’s

27 november 2020

Ondanks de huidige coronasituatie, staan de ontwikkelingen in de ketenzorg niet stil. Welke wijzigingen zijn gedaan in de zorgprogramma’s CVRM, Diabetes, Atriumfibrilleren, Ouderenzorg en... Lees meer

Afgeraden om spirometrie te verrichten

22 oktober 2020

Het wordt weer afgeraden om spirometrie uit te voeren in de huisartsenpraktijk. Door de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland zijn per 6 oktober 2020 nieuwe CAHAG-adviezen... Lees meer

Transmuraal formularium Groningen inhalatiemedicatie bij Astma/COPD

1 oktober 2020

Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een... Lees meer