Nieuws

Preferentiebeleid kortwerkende insulines

11 maart 2021

Sinds begin 2021 hanteren zorgverzekeraars een preferentiebeleid op kortwerkende insulines. Dit leidt er toe dat een deel van de patiënten moet worden omgezet. Bekijk hierover handige informatie... Lees meer

Waarom aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) belangrijk is

8 maart 2021

Veel zorgaanbieders zijn al aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wilt u ook deelnemen? Regel dit dan tijdig. In dit bericht leest u hoe dit in zijn werk gaat en wat de meerwaarde is van... Lees meer

Wijzigingen Certe aanvragen nuchter glucose

24 februari 2021

Certe heeft informatie gestuurd over wijzigingen in het aanvragen van nuchter glucose; wijzigingen die relevant zijn voor de diabetes-ketenzorg. Bekijk deze informatie van Certe via dit bericht. Lees meer

De CAHAG organiseert online nascholing over ketenzorg en het coronavirus

24 februari 2021

De CAHAG organiseert online nascholing over de invloed van het coronavirus op ketenzorg-patiënten, zoals patiënten met COPD of Astma. Lees meer

Protocol Dexamethason en diabetes bij COVID-19

17 februari 2021

Langerhans en de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) hebben een protocol opgesteld over dexamethason en diabetes bij COVID-19. Lees meer

Informatiebijeenkomst Diabetes Challenge Groningen

28 januari 2021

De Bas van de Goor foundation organiseert op 11 februari 2021 een online informatiebijeenkomst over de Diabetes Challenge Groningen. Lees meer

Geplande nascholingen

28 januari 2021

Wilt u weer helemaal op de hoogte zijn van de laatste inzichten en richtlijnen omtrent diabeteszorg? En hoe verleent u zorg aan patiënten met Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)? Dit en meer komt... Lees meer

Ontwikkelingen digitale consultatie

28 januari 2021

Consultaties voor ketenzorg zijn voortaan ondergebracht bij de algemene consultatie. En er zijn veel nieuwe medisch specialismen vanuit het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) beschikbaar voor... Lees meer

Belangrijkste wijzigingen inzet ketenpartners en verzoek aan huisartsenpraktijken

28 januari 2021

De overeenkomsten die de GHC heeft met de ketenpartners zijn verlengd. Wel is er een aantal aanpassingen gedaan in deze overeenkomsten die per 1 januari 2021 gelden. Graag vragen wij uw aandacht... Lees meer

Ketenzorg in coronatijd: handreiking

30 november 2020

We begrijpen dat het wennen is om reguliere zorg te leveren in deze tijden van corona. Maar we attenderen u er graag op dat het belangrijk is om de reguliere zorg inclusief de ketenzorg zoveel als... Lees meer