OPEN

Het landelijke programma OPEN ondersteunt huisartsen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een patiëntenportaal en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarmee sluit OPEN aan bij het wettelijk recht van patiënten om elektronische inzage te hebben in hun medisch dossier. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is in de provincie Groningen en Noord-Drenthe verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma OPEN. De GHC wil de huisartsen in de regio hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Actueel

15 december 2022: 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we een enquête aan zoals we samen met Zorgbelang Groningen hebben uitgezet onder patiënten in onze regio, over hoe bekend patiënten zijn met online inzage. De resultaten zijn inmiddels binnen en leren ons het volgende:

  • 60% van de patiënten is reeds bekend met online inzage.
  • Patiënten ontvangen graag iets tastbaars over online inzage,  bijvoorbeeld een e-mailbericht of een folder.
  • 90% van de patiënten denkt zelfstandig gebruik te kunnen maken van online inzage.
  • Naast online inzage is het aanvragen van herhaalrecepten een populaire dienst.

Meer weten? Bekijk deze infographic.

24 oktober 2022:

Bekijk de veelgestelde vragen (versie oktober 2022)