OPEN

Het landelijke programma OPEN ondersteunt huisartsen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een patiëntenportaal en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarmee sluit OPEN aan bij het wettelijk recht van patiënten om elektronische inzage te hebben in hun medisch dossier. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is in de provincie Groningen en Noord-Drenthe verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma OPEN. De GHC wil de huisartsen in de regio hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Actueel

12 juli 2022:

Stand van zaken PGO’s
Vooralsnog zijn de functionaliteiten van veel PGO’s nog niet zo ver ontwikkeld als bij de huidige huisartsenportalen het geval is. Met de tijd gaat het nieuwe PGO-stelsel beter functioneren en gaan PGO’s beter aansluiten op de wensen van gebruikers. Daar zijn de PGO-leveranciers druk mee aan de slag, samen met MedMij en HIS-leveranciers.

Resultaat van de PGO-tests in onze regio
De afgelopen periode hebben 9 patiënten bij diverse praktijken getest met twee PGO’s: Zodos.nl en Spreekuur.nl. Hun ervaringen zijn wisselend.

Advies
Ons advies voor praktijken zonder patiëntenportaal is daarom: vraag eens aan enkele patiënten om gebruik te maken van een PGO. Bij positieve reacties kun je er voor kiezen om het gebruik van PGO’s actiever te promoten in je praktijk. Op onze OPEN-pagina hebben we hiervoor informatiemateriaal voor je klaargezet, onder ‘Voorlichtingsmateriaal dat huisartsenpraktijken kunnen gebruiken voor patiënten’. Je vindt daar bijvoorbeeld een template ‘Inzage medische gegevens via een PGO’. Handig!

Vervolg PGO’s
Na de zomer begeleiden we enkele huisartsenpraktijken die actief met een PGO aan de slag willen. Doel hiervan is nagaan of PGO-gebruik de praktijken kan ontlasten, bijvoorbeeld door telefoondruk te verminderen. Hierbij helpen we je op weg en denken we mee bij knelpunten. Wil je na de zomer met PGO’s aan de slag, met deze ondersteuning van ons? Laat het ons weten via open@ghcgroningen.nl

Bekijk de veelgestelde vragen

12 juli 2022:

Gebruik online inzage
In onze regio maakt gemiddeld 8% van de patiënten gebruik van online inzage in hun medische gegevens. Dit percentage blijft verder stijgen, dus dat is mooi! Hieronder een overzicht om een indruk te krijgen van de verdeling per gemeente.