OPEN

Het landelijke programma OPEN ondersteunt huisartsen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarmee sluit OPEN aan bij het wettelijk recht van patiënten om elektronische inzage te hebben in hun medisch dossier. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is in de provincie Groningen en Noord-Drenthe verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma OPEN. De GHC wil de huisartsen in de regio hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Actueel

20 januari 2022:

Stand van zaken PGO’s 
Van het landelijke OPEN-programma ontvingen wij de resultaten van de MedMij-test van november 2021. Het blijkt dat de resultaten wisselend zijn: nog niet alle HIS’en en PGO’s kunnen alle benodigde gegevens met elkaar uitwisselen. Overeenkomend met onze eerdere berichtgeving, raden we je dan ook aan om te blijven wachten met PGO-gebruik en met de communicatie hierover richting patiënten.  
 
Om in onze regio toch ervaring op te doen met PGO-gebruik, start er in een februari 2022 een kleine testwerkgroep met acht huisartsenpraktijken. Deze praktijken gaan verschillende PGO- en HIS-combinaties proberen. De resultaten van deze tests komen rond april 2022 beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken.  

Gebruik online inzage
In onze regio maakt gemiddeld 8% van de patiënten gebruik van online inzage in hun medische gegevens. Dit percentage blijft verder stijgen, dus dat is mooi! Hieronder een overzicht om een indruk te krijgen van de verdeling per gemeente.