OPEN

OPEN ondersteunt huisartsen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Daarmee sluit OPEN aan op dat per 1 juli 2020 patiënten het wettelijk recht hebben op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Het is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg) is gestart. OPEN zorgt voor de landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartseninformatiesystemen en ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. De uitvoering van de ondersteuning verloopt via regionale coalities. In de provincie Groningen en Noord-Drenthe bestaat deze regionale coalitie uit de Huisartsenkring Groningen en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). De GHC is hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project, is aanspreekpunt en wil de huisartsen in de regio op die manier zo goed mogelijk ondersteunen.

 • Meerwaarde

   

  • biedt meer gemak voor de patiënt, en de patiënt kan beter geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid.
  • sluit aan bij landelijke ontwikkelingen die de patiënt meer zelfregie geven.
  • huisartsenpraktijk krijgt ondersteuning bij het invoeren van online inzage.
  • huisartsenpraktijk ontvangt een financiële vergoeding voor voldoen aan de voorwaarden van OPEN.
 • Met wie en voor wie

  Bekijk de betrokken partijen bij OPEN.

  Met wie
  De GHC werkt hiervoor samen met:

  Voor wie
  Alle huisartsenpraktijken in het werkgebied van de GHC doen mee aan OPEN. Aanmelden voor OPEN is niet meer mogelijk. 

 • Uitvoering

  Bekijk hoe de uitvoering van OPEN in zijn werk gaat.

  OPEN maakt landelijk afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers voor de benodigde ICT-aanpassingen om patiënten online inzage te bieden. De GHC helpt de huisartsen in de regio bij het realiseren ervan. Dit gebeurt met ondersteuning van het landelijke programma OPEN dat hiervoor vijf modules ontwikkelde. Onze regionale coalitie doet mee aan de volgende modules:

  1. De basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het HEPD door patiënt’.
  2. De vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.
  3. De vervolgmodule ‘Faciliteren multidisciplinaire informatie uitwisseling’.
    

  Verstuurde nieuwsbrieven OPEN

  Handige links

 • Declareren

   

  • de huisartsenpraktijk ontvangt een financiële vergoeding per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde.
  • De huisarts kan de financiële vergoeding per ingeschreven patiënt pas declareren wanneer de huisartsenpraktijk aan vier voorwaarden heeft voldaan. De huisarts is zelf verantwoordelijk voor controleren of de huisartsenpraktijk daadwerkelijk aan alle vier voorwaarden voldoet voordat de huisarts de declaratie indient. 

  Wanneer en hoe declareren
  Indien u voldoet aan de vier voorwaarden, mag u de eenmalige financiële vergoeding van €2,92 per ingeschreven patiënt declareren via Vecozo.  De prestatiecode voor deze subsidie is 11700. 

  De financiële vergoeding mag per kwartwaal worden gedeclareerd voor patiënten die op de eerste dag van het lopende kwartaal bij de huisarts op naam staan ingeschreven. De eenmalige declaratie kan worden ingediend tot en met 1 december 2022.

  De regionale coalitie heeft geen inzage in welke praktijken reeds gedeclareerd hebben. Heeft u de huisartsenpraktijk overgenomen na de start van het project OPEN? Dan adviseren wij u voorafgaand aan het declareren bij de huisarts van wie u de praktijk heeft overgenomen, na te vragen of deze huisarts al heeft gedeclareerd.

  De activiteiten voor OPEN lopen door na het declareren. 

  Meer informatie over declareren voor OPEN
  Lees meer over declareren in een belangrijk nieuwsbericht van de LHV van 23 september 2020. 

Belangrijke acties voor PGO-aansluiting

Als u deelneemt aan het OPEN-programma moet uw huisartsenpraktijk uiterlijk 1 juli 2021 beschikken over een werkende PGO-aansluiting op het huisartsinformatiesysteem (HIS). Dit geldt voor alle huisartsenpraktijken die aan OPEN meedoen, dus ook voor huisartsenpraktijken die er voor hebben gekozen om online inzage aan te bieden via een portaal. De HIS-leverancier moet een aantal technische aanpassingen doorvoeren om de PGO’s te kunnen gebruiken. Maar de huisartsenpraktijk moet zelf ook een aantal zaken regelen.

Het is belangrijk dat u deze acties tijdig uitvoert.

Bekijk de acties voor de PGO-aansluiting

Voorlichtingsmateriaal voor patiënten

De aan OPEN deelnemende huisartsenpraktijken informeren hun patienten over online inzage. Dit is één van de vier voorwaarden om als huisartsenpraktijk te kunnen declareren voor de basismodule OPEN. Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken voor de deelnemende huisartsenpraktijken, is hieronder voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Dit voorlichtingsmateriaal is afkomstig van het landelijke programma OPEN.