OPEN

Het landelijke programma OPEN ondersteunt huisartsen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarmee sluit OPEN aan bij het wettelijk recht van patiënten om elektronische inzage te hebben in hun medisch dossier. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is in de provincie Groningen en Noord-Drenthe verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma OPEN. De GHC wil de huisartsen in de regio hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Actueel

21 oktober 2021

De afgelopen maanden is het aantal huisartsenpraktijken dat veilig medische gegevens kan delen met patiënten aanzienlijk toegenomen. Zo ook in onze regio: bij zo’n 95% van de huisartsenpraktijken is het nu technisch geregeld dat online inzage mogelijk is. Dat is een resultaat waar we trots op kunnen zijn!

Tot nu toe verloopt online inzage in principe via een patiëntenportaal, omdat de portalen al in gebruik zijn genomen. Er wordt nu landelijk hard gewerkt om die inzage ook te realiseren via een door de patiënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De huisartsenpraktijken zijn inmiddels bijna allemaal vindbaar via een PGO. Maar anders dan eerder gecommuniceerd, is de landelijke stand van zaken dat de meeste PGO’s helaas nog steeds in een technische testfase zitten. We hebben van het landelijke programma OPEN begrepen dat er nog werk aan de winkel is. OPEN, het ministerie van VWS, MedMij, PGO on Air en de leveranciers hebben met elkaar afgesproken dat problemen eerst moeten worden opgelost voordat er landelijke communicatie gaat plaatsvinden. Op die manier weet u zeker dat alles goed werkt voordat patiënten de PGO’s gaan gebruiken.

We raden u dan ook aan om te wachten met PGO-gebruik en de communicatie hierover richting patiënten. Zodra we meer informatie hebben ontvangen over deze landelijke ontwikkelingen laten we dit uiteraard weten.