OPEN

OPEN ondersteunt huisartsen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Daarmee sluit OPEN aan op dat patiënten het wettelijk recht hebben op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Het is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg) is gestart. OPEN zorgt voor de landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartseninformatiesystemen en ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. De uitvoering van de ondersteuning verloopt via regionale coalities. In de provincie Groningen en Noord-Drenthe bestaat deze regionale coalitie uit de Huisartsenkring Groningen en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). De GHC is hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project, is aanspreekpunt en wil de huisartsen in de regio op die manier zo goed mogelijk ondersteunen.

Belangrijke acties voor PGO-aansluiting

Als u deelneemt aan het OPEN-programma moet uw huisartsenpraktijk uiterlijk 31 augustus 2021 beschikken over een werkende PGO-aansluiting op het huisartsinformatiesysteem (HIS). Dit geldt voor alle huisartsenpraktijken die aan OPEN meedoen, dus ook voor huisartsenpraktijken die er voor hebben gekozen om online inzage aan te bieden via een portaal. De HIS-leverancier moet een aantal technische aanpassingen doorvoeren om de PGO’s te kunnen gebruiken. Maar de huisartsenpraktijk moet zelf ook een aantal zaken regelen.

Het is belangrijk dat u deze acties tijdig uitvoert.

Bekijk de acties voor de PGO-aansluiting

Voorlichtingsmateriaal voor patiënten

De aan OPEN deelnemende huisartsenpraktijken informeren hun patienten over online inzage. Dit is één van de vier voorwaarden om als huisartsenpraktijk te kunnen declareren voor de basismodule OPEN. Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken voor de deelnemende huisartsenpraktijken, is hieronder voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Dit voorlichtingsmateriaal is afkomstig van het landelijke programma OPEN.