OPEN

Het landelijke programma OPEN ondersteunt huisartsen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een patiëntenportaal en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarmee sluit OPEN aan bij het wettelijk recht van patiënten om elektronische inzage te hebben in hun medisch dossier. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is in de provincie Groningen en Noord-Drenthe verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma OPEN. De GHC wil de huisartsen in de regio hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Actueel

14 april 2022:

Webinars patiëntenportaal Uw Zorg online
De GHC organiseert samen met softwareleverancier Pharmeon het webinar ‘Optimaal gebruik UwZorgOnline patientenportaal’. In dit webinar leer je hoe je het maximale uit je patiëntenportaal kunt halen. Daarnaast deelt een huisartsenpraktijk uit onze eigen regio ervaringen.

Eerste resultaten PGO-ervaringstest 
Drie huisartsenpraktijken hebben de afgelopen weken ervaring opgedaan met PGO's. Zij hebben samen met patiënten op de praktijk getest met het ophalen van medische gegevens. Dat ging goed! 

Patiënt: “Ik kan nu voortaan mijn bloeduitslagen zelf inzien via de PGO, dat scheelt weer een belletje.” 

Wat hebben we geleerd? 

  • Patiënten vinden het kunnen inzien van medische gegevens nuttig. 
  • Medische taal is niet voor iedere patiënt makkelijk te begrijpen. 
  • De DigiD-app die nodig is om gegevens op te halen, is niet altijd even duidelijk in gebruik. 

Hoe verder? 
Deze maand gaan nog een aantal praktijken samen met patiënten een PGO proberen. In de OPEN-nieuwsbrief van mei 2022 geven we hierover meer informatie.
 

7 april 2022:

Digitaal OPEN-vragenuurtje
Het digitaliseringsteam van de GHC heeft onlangs digitale vragenuurtjes over OPEN georganiseerd. Hier konden huisartsen en praktijkmedewerkers op een laagdrempelige manier terecht met hun vragen over patiëntenportalen en PGO's. Van de belangrijkste vragen die zijn gesteld, hebben we de antwoorden voor je op een rij gezet. 

Bekijk de veelgestelde vragen


16 maart 2022:

Stand van zaken PGO’s 
Van het landelijke OPEN-programma ontvingen wij de resultaten van de MedMij-test van november 2021. Het blijkt dat de resultaten wisselend zijn: nog niet alle HIS’en en PGO’s kunnen alle benodigde gegevens met elkaar uitwisselen. Overeenkomend met onze eerdere berichtgeving, raden we je dan ook aan om te blijven wachten met PGO-gebruik en met de communicatie hierover richting patiënten.  
 
Om in onze regio toch ervaring op te doen met PGO-gebruik, start er in februari 2022 een kleine testwerkgroep met acht huisartsenpraktijken. Deze praktijken gaan verschillende PGO- en HIS-combinaties proberen. De resultaten van deze tests komen rond mei 2022 beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken.  

Gebruik online inzage
In onze regio maakt gemiddeld 8% van de patiënten gebruik van online inzage in hun medische gegevens. Dit percentage blijft verder stijgen, dus dat is mooi! Hieronder een overzicht om een indruk te krijgen van de verdeling per gemeente.