Over de GHC

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is een zorggroep voor en door huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe.

Met meer dan 250 aangesloten huisartsen en vele ketenpartners richt de GHC zich op de kwaliteitsverbetering van de (keten)zorg aan chronisch zieken en ouderen. Ook ondersteunt de GHC huisartsenpraktijken door zorg op een vernieuwende manier te organiseren, bijvoorbeeld wat betreft diagnostiek en digitalisering. Daarnaast draagt de GHC bij aan de uitvoering van het VWS-programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ in het werkgebied van de GHC.

Zorgprogramma’s

Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen komen op steeds jongere leeftijd voor en we leven er langer mee. Naast vergrijzing leidt dat tot een stijging van de zorgvraag. Samen met zorgverleners in de regio is het een uitdaging om de zorg toegankelijk te houden. De GHC ontwikkelt, contracteert en regelt de zorg voor chronisch zieken en ouderen in de vorm van ketenzorg. We doen dit door de zorg in samenhang en in een netwerk van zorgverleners op te zetten, waarbij de huisarts de regie heeft. Dit noemen we zorgprogramma’s. Voorbeelden zijn zorgprogramma’s voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Hierbij is onder andere aandacht voor preventie, leefstijladvies en nascholing. Daarnaast organiseert de GHC de financiering van de zorgprogramma’s.

Zorgvernieuwing

Ook ondersteunt de GHC huisartsen door zorg op een vernieuwende manier te organiseren. Deze innovatie kan gelden voor ketenzorg, maar ook voor de huisartsenzorg in algemene zin. Denk aan nieuwe methoden voor diagnostiek beschikbaar stellen voor de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld voor slaapapneu (OSAS). En aan de inzet van e-health die traditionele zorg kan vervangen. Een voorbeeld is digitale samenwerking tussen de huisarts en andere zorgverleners. Daar waar mogelijk is het streven om de zorg dichterbij de mensen of bij de mensen thuis te organiseren.


We spelen hierbij in op wat de zorg in de regio nodig heeft. Dit doen we door met de eerste en tweede lijn in gesprek te gaan. En door rekening te houden met landelijk en regionaal beleid, en met de wensen van de patiënt. Op die manier werkt de GHC continu aan zorgverbetering, voor de huisarts, andere zorgverleners én voor de patiënt.

Lid worden van de GHC

Vrijgevestigde, praktijkhoudende huisartsen in de provincie Groningen of Noord-Drenthe kunnen lid worden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.