Landelijk Schakelpunt (LSP)

Veel zorgaanbieders zijn al aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wilt u ook deelnemen? Regel dit dan tijdig. In dit bericht leest u hoe dit in zijn werk gaat en wat de meerwaarde is van aangesloten zijn op het LSP.

5 oktober 2021

Door als huisarts aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) draagt u bij aan grotere medicatieveiligheid voor én efficiëntere zorg aan de patiënt. Want via het LSP kan de huisarts de professionele samenvatting en medicatiegegevens uit een patiëntendossier delen met de huisartsenpost (HAP). Het LSP biedt de technische mogelijkheid om de meest relevante patiëntgegevens met toestemming van de patiënt in te zien.

Zo hoeft een bezoeker aan de HAP niet zijn hele voorgeschiedenis te vertellen en kan de patiënt sneller geholpen worden. En de HAP kan dan de tijdens de triage en het consult geregistreerde gegevens eenvoudig digitaal doorsturen naar de Spoedeisende Hulp. Daarnaast ontvangt u als huisarts simpel en snel een waarneembericht retour van de HAP. Dat is nu tijdens de COVID-19 pandemie extra waardevol gebleken.

Dit veilig medische gegevens delen tussen de huisartsen en de HAP sluit aan op één van de speerpunten van de GHC: overdracht medische gegevens in ANW. Met name voor de behandeling van kwetsbare patiënten kan deze informatie de kwaliteit van de zorg ten goede komen, wat past bij het zorgprogramma Ouderenzorg. Daarnaast is deelname aan het LSP belangrijk als u meedoet aan het OPEN-programma.

Hoe werkt het LSP?
De huisarts en de apotheker houden elk een dossier over hun patiënten bij. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt.

Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is daarop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen en VVT-instellingen. Het gaat niet alleen om de medicatie die u als huisarts zelf voorschrijft, maar ook de verstrekkingen van (dienst)apotheken en politheken. Ook de intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens) zijn zo voor andere zorgaanbieders beschikbaar. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt u als aangesloten huisartsenpraktijk optimaal bij aan medicatieveiligheid.

Vergoeding aansluiting LSP
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in een vergoedingsreglement. Op basis van dit reglement stelt VZVZ de vergoeding voor een individuele zorgaanbieder vast en betaalt deze uit. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en rechten worden ontleend.

Kijk voor meer informatie over vergoeding voor huisartsenpraktijken op de website van VZVZ

Bent u nog niet aangesloten op het LSP? Doe het snel!  
De aansluiting op het LSP is ook belangrijk als u meedoet aan het OPEN-programma. Als u deelneemt aan het OPEN-programma moet uw praktijk beschikken over een werkende Persoonlijke Gezondheidsomgeving-aansluiting (PGO-aansluiting) op het huisartsinformatiesysteem (HIS). Eén van de stappen die de huisartsenpraktijk hiervoor dient te doorlopen is dat de praktijk beschikt over een UZI-servercertificaat. Met certificaat wordt de praktijk digitaal vindbaar. Zo'n servercertificaat heeft u bij de aansluiting op het LSP ook nodig. Daarmee slaat u dus twee vliegen in één klap: aansluiten op het LSP en voldoen aan één van de stappen voor de PGO-koppeling voor OPEN.

Inschrijven in het UZI-register via de website van het CIBG is gratis. Bij twijfel of de praktijk al staat ingeschreven in het UZI-register kan contact worden opgenomen via info@uziregister.nl. Een certificaat kost € 450,- en is 3 jaar geldig. Bij gelijktijdige aansluiting op het LSP-netwerk worden deze kosten vergoed.

LSP-vergoedingsregeling verlengd tot 31 december 2021
De afspraken over de LSP-vergoedingsregeling zijn verlengd tot 31 december 2021. Dit betekent dat de huisarts tot 31 december 2021 de mogelijkheid heeft om aan de voorwaarden te voldoen voor de LSP-vergoedingen over 2021.

Om in aanmerking te komen voor de (her)aansluitvergoeding moet de huisarts zijn aangesloten op het LSP op uiterlijk 1 december 2021. Als op 31 december 2021 het normpercentage van 25% is behaald, dan ontvangt de huisarts dit jaar ook de structurele vergoeding.

De vergoedingsregeling stopt in deze vorm vanwege de introductie van de online toestemmingenvoorziening Mitz. De burger kan met deze voorziening zelf de toestemming regelen en vastleggen in een online portaal. De toestemming wordt dan niet meer door uw praktijk vastgelegd in uw applicatie, maar door de burger. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.programma-otv.nl/.         

Contactgegevens VZVZ
Wilt u de medische gegevens van uw patiënten op een veilige manier uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt? Dan moet uw zorginformatiesysteem hierop zijn aangesloten. En u moet uw organisatie daarvoor inrichten. Bekijk de stappen die u moet doorlopen om aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt, inclusief de documentatie.

Heeft u vragen over het aansluiten op het en het gebruik van het Landelijk Schakelpunt? Dan kunt u contact opnemen met het VZVZ-Servicecentrum: