Landelijk Schakelpunt (LSP)

Veel zorgaanbieders zijn al aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wilt u ook deelnemen? Regel dit dan tijdig. In dit bericht leest u hoe dit in zijn werk gaat en wat de meerwaarde is van aangesloten zijn op het LSP.

8 maart 2021

Door als huisarts aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) draagt u bij aan grotere medicatieveiligheid voor én efficiëntere zorg aan de patiënt. Want via het LSP kan de huisarts de professionele samenvatting en medicatiegegevens uit een patiëntendossier delen met de huisartsenpost (HAP). Het LSP biedt de technische mogelijkheid om de meest relevante patiëntgegevens met toestemming van de patiënt in te zien.

Zo hoeft een bezoeker aan de HAP niet zijn hele voorgeschiedenis te vertellen en kan de patiënt sneller geholpen worden. En de HAP kan dan de tijdens de triage en het consult geregistreerde gegevens eenvoudig digitaal doorsturen naar de Spoedeisende Hulp. Daarnaast ontvangt u als huisarts simpel en snel een waarneembericht retour van de HAP. Dat is nu tijdens de COVID-19 pandemie extra waardevol gebleken.

Dit veilig medische gegevens delen tussen de huisartsen en de HAP sluit aan op één van de speerpunten van de GHC: overdracht medische gegevens in ANW. Met name voor de behandeling van kwetsbare patiënten kan deze informatie de kwaliteit van de zorg ten goede komen, wat past bij het zorgprogramma Ouderenzorg. Daarnaast is deelname aan het LSP belangrijk als u meedoet aan het OPEN-programma.

Hoe werkt het LSP?
De huisarts en de apotheker houden elk een dossier over hun patiënten bij. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt.

Bijna alle openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland zijn daarop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen en VVT-instellingen. Het gaat niet alleen om de medicatie die u als huisarts zelf voorschrijft, maar ook de verstrekkingen van (dienst)apotheken en politheken. Ook de intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens) zijn zo voor andere zorgaanbieders beschikbaar. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt u als aangesloten huisartsenpraktijk optimaal bij aan medicatieveiligheid.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over ‘Hoe werkt het LSP’.

Vergoeding aansluiting LSP
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in het Vergoedingenreglement. Op basis van dit reglement stelt VZVZ de vergoeding voor een individuele zorgaanbieder vast en betaalt deze uit. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en rechten worden ontleend.

Klik hier voor de vergoeding voor huisartsenpraktijken.

Bent u nog niet aangesloten op het LSP? Doe het snel!  
De aansluiting op het LSP is ook belangrijk als u meedoet aan het OPEN-programma. Als u deelneemt aan het OPEN-programma moet uw praktijk uiterlijk 1 juli 2021 beschikken over een werkende PGO-aansluiting op het huisartsinformatiesysteem (HIS). Huisartsenpraktijken die (nog) niet zijn aangesloten op het LSP-netwerk horen van hun HIS-leverancier of zij zich nog moeten inschrijven in het UZI-register en of de aanschaf van een certificaat nodig is. Inschrijven in het UZI-register via de website van het CIBG is gratis. Bij twijfel of de praktijk al staat ingeschreven in het UZI-register kan contact worden opgenomen via info@uziregister.nl. Een certificaat kost € 450,- en is 3 jaar geldig. Bij gelijktijdige aansluiting op het LSP-netwerk worden deze kosten vergoed.

Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht van de LHV (van 18 februari jl.)

Contactgegevens VZVZ
Wilt u de medische gegevens van uw patiënten op een veilige manier uitwisselen via het Landelijk Schakelpunt? Dan moet uw zorginformatiesysteem hierop zijn aangesloten. En u moet uw organisatie daarvoor inrichten. In de aansluitassistent ziet u alle stappen die u moet doorlopen om aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt, inclusief de documentatie.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Monique Bomers, de VZVZ- adviseur voor de regio Noordoost.  Haar contactgegevens zijn:
E-mail:            bomers@vzvz.nl
Mobiel:            06 12 61 20 68

Of neem contact op met de afdeling VZVZ servicecentrum:
E-mail:            support@vzvz.nl
Telefoon:         070 317 34 92