Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een beveiligd netwerk waar zorgaanbieders en zorgverleners op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij 24 uur per dag de belangrijkste medische gegevens over hun patiënten raadplegen wanneer die daar toestemming voor hebben gegeven.

9 juni 2022

Zo kan een huisarts op de huisartsenpost bijvoorbeeld snel en betrouwbaar de actuele medische gegevens inzien, wat onder andere kan zorgen voor een betere medicatieveiligheid.

Welke gegevens worden gedeeld via het LSP
De professionele samenvatting vanuit het huisartsendossier:

 • de huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’)
 • informatie over de contacten met de huisarts in de laatste vier maanden (‘journaallijst’)
 • metingen en uitslagen binnen de journaallijst
 • de medicijnen die de huisarts heeft voorgeschreven
 • de medicijnen die de patiënt heeft gekregen van de apotheek
 • informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts

Gegevens vanuit het medicatiedossier van de apotheker:

 • de medicatie die de patiënt heeft gekregen
 • de intoleranties, contra-indicaties en overgevoeligheden (CiO, voorheen ICA)

Huisartsenprakijken Groningen en Noord-Drenthe
Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken in Groningen en Noord-Drenthe is inmiddels aangesloten op het LSP. Is aansluiting nog niet gelukt? Bekijk de aansluitstappen op de website van VZVZ. Of neem contact op met de Servicedesk van GERRIT, zij helpen je graag verder. 

Belangrijk: toestemming van de patiënt 
De uitwisseling van de medische gegevens kan pas plaatsvinden wanneer de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Toestemming geven kan als volgt.

 1. Mondeling toestemming geven in de huisartsenpraktijk.
 2. Schriftelijk met een toestemmingsformulier.
 3. Online via Volgjezorg. Wil je dat je patiënten online hun toestemming bij jou kunnen regelen? Geef dit dan door aan de dienst Opt-in van VECOZO. Je vindt hier meer informatie over deze procedure.

Voor de patiënt de toestemmingsvraag kan beantwoorden, moet hij weten waar hij precies toestemming voor kan geven. Je moet de patiënt hierover gericht informeren. Voorwaarde voor rechtsgeldige toestemming is dat de patiënt op voorhand in elk geval weet:

 • wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt
 • welke gegevens worden uitgewisseld
 • wat het doel is van de gegevensuitwisseling
 • welke soorten zorgverleners zijn gegevens kunnen inzien
 • wie verantwoordelijk is voor de gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (VZVZ)

Voor het correct informeren van de patiënt heeft VZVZ een speciale folder met toestemmingsformulier ontwikkeld. Daarnaast vind je op deze pagina verder voorlichtings- en promotiemateriaal om je patienten mee te informeren over het LSP en toestemming geven. Het materiaal is via die pagina gratis te bestellen. 

LSP-vergoedingen
Een huisartsenpraktijk komt in aanmerking voor verschillende LSP-vergoedingen:

 1. Structurele vergoeding
 2. Opt-in vergoeding
 3. De aansluitvergoeding

Kijk voor meer informatie en de tarieven op de website van Aorta-LSP.