COPD

Dit zorgprogramma richt zich op het monitoren en behandelen van patiënten met COPD, volgens de NHG-richtlijn.

Het doel is om de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk de chronische aandoening terug te dringen of te stabiliseren. Dit wordt gedaan vanuit een persoonsgerichte benadering waarbij je samen met je patiënt tot de beste zorg komt door de persoon centraal te zetten en niet alleen zijn/haar medische toestand. Hierbij is aandacht voor het dagelijks leven, sociale omstandigheden, emoties, waarden, behoeftes en mogelijkheden van de patiënt.

Wil je meer weten over persoonsgerichte zorg? Zie de pagina Persoonsgerichte en integrale zorg.  

 • Start zorgprogramma

  Hoe kun je als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De verplichte scholingen zijn gevolgd.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is digitaal ondertekend in het portaal Zorgverleners Groningen.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan je praktijkconsulent van de GHC door dat je wil starten met het zorgprogramma. Dit doe je eenvoudig via het portaal Zorgverleners Groningen:
    
  • Ga naar het portaal en log in bij je organisatie.
  • Klik in het menu op de knop <Deelname (zorg)programma>
  • Vul in met welk programma je wilt starten. 
  • Je GHC-consulent neemt vervolgens contact met je op.
  1. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC.
    
  2. Volg de verplichte voorbereidende scholing:
   • CASPIR-cursus (indien de spirometrie in eigen huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd)
  3. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘COPD-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download het kwartaalrapport COPD GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten > ’Kwartaalrapport COPD'
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die in het kwartaalrapport staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  4. Onderteken de overeenkomst digitaal in het portaal Zorgverleners Groningen. Je ontvangt een e-mail met instructies wanneer de overeenkomst klaar staat.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

  Registratieset

  Consultvoorbereidende vragenlijst ketenzorg

 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners. Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

  Ketenpartners

  Diëtisten: geven voedingsadvies ‘op maat’ 

  • Verwijsredenen (één of meerdere mogelijk):
   • Gewichtsverlies meer dan 5% per maand
   • Gewichtsverlies meer dan 10% in 6 maanden
   • Ondergewicht (BMI <=21)
   • Specifiek COPD-gerelateerde voedingsvragen, - problemen en/of complicaties
   • Vetvrije massa (<=16 voor mannen, <=15 voor vrouwen)
  • Actuele verwijzing is noodzakelijk
  • Hoe patiënten digitaal verwijzen: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Naar welke diëtisten verwijzen: zie lijst gecontracteerde diëtisten

  Kaderhuisarts Astma/COPD en longartsen: beantwoorden vragen over diagnosestelling en behandeling, via digitale consultatie VIPLive

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  CASPIR modules 1 t/m 5

  HA, PVK, POH

  2x per jaar

  CASPIR module 6

  HA, PVK, POH, DA

  5x per jaar

  Uitvoering spirometrie voor gevorderden

  PVK, POH, DA

  optioneel

  Basis Inhalatie-instructie IMIS

  HA, VSP, PVK, POH, DA

  1x per jaar

  Gevorderden Inhalatiecursus IMIS

  HA, VSP, PVK, POH, DA

  1x per jaar

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Basistraining Starten met stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Vervolgtraining Starten met Stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 06 20024127.

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht