Persoonsgerichte en integrale zorg

Persoonsgerichte en integrale zorg is samen met je patiënt tot de beste zorg komen door de persoon centraal te zetten en niet alleen zijn of haar (chronische) aandoening. Daarbij is aandacht voor het dagelijks leven, de sociale omstandigheden, emoties, waarden en behoeftes van de patiënt.

Bij persoonsgerichte zorg draait het om de interactie tussen de patiënt en jou als zorgverlener. NHG-richtlijnen en standaarden vormen hierbij de basis. Bij een deel van de patiënten zal gestandaardiseerde zorg aansluiten bij de behoefte van de patiënt. Bij een ander deel is het nodig om af te wijken van standaarden om aan te kunnen sluiten bij wensen en behoeften van de individuele patiënt. Deze wensen en behoeften leg je, samen met patiënt, vast in een individueel zorgplan.

Persoonsgerichte en integrale zorg

Bij persoonsgerichte zorg draait het om de interactie tussen de patiënt en jou als zorgverlener. NHG-richtlijnen en standaarden vormen hierbij de basis. 

Bij een deel van de patiënten zal gestandaardiseerde zorg aansluiten bij de behoefte van de patiënt. Bij een ander deel is het nodig om af te wijken van standaarden om aan te kunnen sluiten bij wensen en behoeften van de individuele patiënt. Deze wensen en behoeften leg je, samen met patiënt, vast in een individueel zorgplan.

Lees meer

Samenwerken

Bij een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners van binnen en buiten de huisartsenpraktijk samen in een netwerk.

De huisarts is hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg volgens het zorgprogramma. Als de situatie er om vraagt, kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen.

De zorgverleners in het netwerk werken vanuit gezamenlijke doelen en richtlijnen. Ook worden werkafspraken gemaakt over onder andere nascholing en elkaars rol in de keten. Daarnaast gelden er verwijscriteria naar de tweede lijn en terugverwijscriteria naar de eerste lijn.

Meerwaarde voor de patiënt

In een zorgprogramma is de zorg georganiseerd vanuit patiëntperspectief. Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet.

Het doel van een zorgprogramma is dat de patiënt leert omgaan met de ziekte en verergering van de ziekte wordt voorkomen of uitgesteld, met behoud van een optimale kwaliteit van leven. Het gaat daarbij onder meer om leefstijladvies en preventie. Het streven is om de zorgprogramma’s zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de patiënt. 

Meerwaarde voor de huisartsenpraktijk

De GHC ondersteunt de huisartsenpraktijk bij het leveren van de zorg volgens de zorgprogramma’s.

Denk aan hulp en advies bij het inrichten van een spreekuur en aan het beantwoorden van organisatorische en inhoudelijke vragen over de zorg aan patiënten. Maar ook afstemmen en afspraken maken met andere zorgverleners behoort tot de ondersteuning van de GHC. Op die manier kunnen de huisartsenpraktijken en andere zorgverleners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.