Zorgprogramma's van de Groninger Huisartsen Coöperatie

De GHC ontwikkelt, contracteert en regelt de zorg voor chronisch zieken en ouderen in de vorm van ketenzorg. We doen dit door de zorg in samenhang aan te bieden in een netwerk van zorgverleners, waarbij de huisarts de regie heeft. Dit gebeurt in de vorm van zorgprogramma’s. Elk zorgprogramma is gericht op een specifieke groep patiënten. Onderstaande informatie is voor huisartsenpraktijken die willen starten met één of meerdere zorgprogramma’s. Of voor huisartsenpraktijken die zijn gestart met een nieuw zorgprogramma en één en ander willen nalezen.

Doorontwikkeling chronische zorg

We gaan in de komende periode gaat aan de slag met de verdere verbetering van de chronische zorg in de lopende zorgprogramma’s.

Dit doen we onder meer met inzet op persoonsgerichte zorg en preventie. Door het bieden van concrete handvatten, ondersteunen we je bij de uitvoering van je werkzaamheden in de huisartsenpraktijk.

Lees meer

Samenwerken

Bij een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners van binnen en buiten de huisartsenpraktijk samen in een netwerk.

De huisarts is hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg volgens het zorgprogramma. Als de situatie er om vraagt, kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen.

De zorgverleners in het netwerk werken vanuit gezamenlijke doelen en richtlijnen. Ook worden werkafspraken gemaakt over onder andere nascholing en elkaars rol in de keten. Daarnaast gelden er verwijscriteria naar de tweede lijn en terugverwijscriteria naar de eerste lijn.

Meerwaarde voor de patiënt

In een zorgprogramma is de zorg georganiseerd vanuit patiëntperspectief. Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet.

Het doel van een zorgprogramma is dat de patiënt leert omgaan met de ziekte en verergering van de ziekte wordt voorkomen of uitgesteld, met behoud van een optimale kwaliteit van leven. Het gaat daarbij onder meer om leefstijladvies en preventie. Het streven is om de zorgprogramma’s zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de patiënt. 

Meerwaarde voor de huisartsenpraktijk

De GHC ondersteunt de huisartsenpraktijk bij het leveren van de zorg volgens de zorgprogramma’s.

Denk aan hulp en advies bij het inrichten van een spreekuur en aan het beantwoorden van organisatorische en inhoudelijke vragen over de zorg aan patiënten. Maar ook afstemmen en afspraken maken met andere zorgverleners behoort tot de ondersteuning van de GHC. Op die manier kunnen de huisartsenpraktijken en andere zorgverleners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.