Zorgprogrammma's

We organiseren de zorg voor mensen met een chronische aandoening en ouderen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. De huisarts en medewerkers in de huisartsenpraktijk werken met andere zorgverleners samen om deze zorg aan te bieden. Dit gebeurt in de vorm van zorgprogramma’s, zoals Diabetes Mellitus type 2, CVRM en COPD. Op die manier is de zorg zo goed mogelijk voor de patiënt geregeld.

Persoonsgerichte en integrale zorg

Bij persoonsgerichte zorg draait het om de interactie tussen de patiënt en jou als zorgverlener. NHG-richtlijnen en standaarden vormen hierbij de basis. 

Bij een deel van de patiënten zal gestandaardiseerde zorg aansluiten bij de behoefte van de patiënt. Bij een ander deel is het nodig om af te wijken van standaarden om aan te kunnen sluiten bij wensen en behoeften van de individuele patiënt. Deze wensen en behoeften leg je, samen met patiënt, vast in een individueel zorgplan.

Lees meer

Samenwerken

Bij een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners van binnen en buiten de huisartsenpraktijk samen in een netwerk.

De huisarts is hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg volgens het zorgprogramma. Als de situatie er om vraagt, kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen.

De zorgverleners in het netwerk werken vanuit gezamenlijke doelen en richtlijnen. Ook worden werkafspraken gemaakt over onder andere nascholing en elkaars rol in de keten. Daarnaast gelden er verwijscriteria naar de tweede lijn en terugverwijscriteria naar de eerste lijn.

Meerwaarde voor de patiënt

Het doel van een zorgprogramma is dat de patiënt leert omgaan met de ziekte en verergering van de ziekte wordt voorkomen of uitgesteld, met behoud van een optimale kwaliteit van leven. Het streven is om de zorgprogramma’s zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de patiënt. 

Enkele voordelen van zorg volgens een zorgprogramma:

  • Zorgverleners stemmen de behandeling en begeleiding op elkaar af, zodat de patiënt de best passende zorg krijgt. 
  • De patiënt heeft één aanspreekpunt, de huisartsenpraktijk, waar hij/zij terecht kan met vragen.
  • Zorgverleners volgen gezamenlijke nascholingen en leveren zorg volgens de nieuwste inzichten.
Informatie voor patiënten

Meerwaarde voor de huisartsenpraktijk

De GHC ondersteunt de huisartsenpraktijk bij het leveren van de zorg volgens de zorgprogramma’s.

Denk aan hulp en advies bij het inrichten van een spreekuur en aan het beantwoorden van organisatorische en inhoudelijke vragen over de zorg aan patiënten. Maar ook afstemmen en afspraken maken met andere zorgverleners behoort tot de ondersteuning van de GHC. Op die manier kunnen de huisartsenpraktijken en andere zorgverleners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe zo goed mogelijk met elkaar samenwerken.