Coronairlijden

Dit zorgprogramma richt zich op patiënten die redelijk recent (tussen de één en vijf jaar geleden) een cardiaal event hebben doorgemaakt en stabiel zijn. Doelen zijn dat een patiënt weer vertrouwen krijgt in het eigen lichaam en een nieuw event wordt voorkomen. Door dit zorgprogramma wordt de patiënt dichtbij huis gevolgd na het event, met structurele controle en behandeling vanuit de eigen huisartsenpraktijk. Educatie en coaching omtrent een gezonde leefstijl zijn onderdeel van het zorgprogramma.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • De huisartsenpraktijk doet al mee aan de zorgprogramma’s DM type 2 en CVRM.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC.
  • De huisartsenpraktijk heeft een ECG-apparaat of heeft afspraken met een andere partij voor het uitvoeren van een ECG.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma. 
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC.
  3. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘CL-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download de inkaartlijst Coronairlijden GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten >’inkaartlijst Coronairlijden GHC’.
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die op de inkaartlijst staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
    • Lever één maand voor de instroomdatum een extra extractie aan bij VIPLive, via VIPLive > ‘Extracties uploaden’. Bij sommige HIS-en gebeurt dit automatisch één keer per week of maand.
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  4. Onderteken de overeenkomst voor deelname en stuur deze terug naar de GHC.
   • Deadline: vóór de instroomdatum.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

  Registratieset

 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen.

  Ketenpartners

  • De GHC heeft geen ketenpartners gecontracteerd voor het zorgprogramma Coronairlijden.
 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Basiscursus ECG lezen

  HA

  2x per jaar

  ECG maken

  PVK, POH, DA

  4x per jaar

  E-learning ECG maken en lezen

  PVK, POH, DA

  Altijd te volgen

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Basistraining Starten met stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Vervolgtraining Starten met Stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann-nascholingen.nl. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 050 366 6440.  

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht