Diabetes

Dit zorgprogramma richt zich op het monitoren en behandelen van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DMT2), volgens de NHG-richtlijn.

Het doel is om de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk de chronische aandoening terug te dringen of te stabiliseren. Dit wordt gedaan vanuit een persoonsgerichte benadering waarbij je samen met je patiënt tot de beste zorg komt door de persoon centraal te zetten en niet alleen zijn/haar medische toestand. Hierbij is aandacht voor het dagelijks leven, sociale omstandigheden, emoties, waarden, behoeftes en mogelijkheden van de patiënt.

Wil je meer weten over persoonsgerichte zorg? Zie de pagina Persoonsgerichte en integrale zorg.  

 • Start zorgprogramma

  Hoe kun je als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is digitaal ondertekend in het portaal Zorgverleners Groningen.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan je GHC-praktijkconsulent door dat je wil starten met het zorgprogramma. Dit doe je eenvoudig via het portaal Zorgverleners Groningen:
    
  • Ga naar het portaal en log in bij je organisatie.
  • Klik in het menu op de knop <Deelname (zorg)programma>
  • Vul in met welk programma je wilt starten. 
  • Je GHC-consulent neemt vervolgens contact met je op.
  1. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC. De praktijkconsulent:
   • licht de voorbereiding toe die nodig is om als huisartsenpraktijk te kunnen starten met het zorgprogramma.
   • gaat na of de huisartsenpraktijk kan starten met het desbetreffende zorgprogramma.
  2. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘Diabetes-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download het kwartaalrapport Diabetes GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten > 'Kwartaalrapport DM'
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die in het kwartaalrapport staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  3. Onderteken de overeenkomst digitaal in het portaal Zorgverleners Groningen. Je ontvangt een e-mail met instructies wanneer de overeenkomst klaar staat.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol:

  • beschrijft per fase de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.
  • is een afgeleide van de NHG-Standaard Diabetes 2021.

  Registratieset 

  Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

  Richtlijn SGLT2-remmers

  Verwijsschema diabetische voetzorg

  Checklist voetscreening en instructiefilmpje

  Consultvoorbereidende vragenlijst ketenzorg

  Differentiaal Diagnose Diabetes (Nederlandse diabetes federatie) 

 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners. Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

  Ketenpartners

  Diëtisten: geven voedingsadvies ‘op maat’

  • Verwijsredenen (één of meerdere mogelijk):
   • Hypercholesterolemie
   • Hypertensie
   • Intensiveren van insulinetherapie
   • Overgewicht
   • Specifieke DM gerelateerde voedingsvragen, -problemen en/of complicaties
   • Starten met insulinetherapie
   • Voedingsadvies na het stellen van de diagnose Diabetes​
  • Actuele verwijzing is noodzakelijk
  • Hoe patiënten digitaal verwijzen: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Naar welke diëtisten verwijzen: zie lijst gecontracteerde diëtisten

  Partijen voor fundusscreening: controleren of er sprake is van retinopathie

  Podotherapeuten en medisch pedicures
  Per 1 januari 2023 heeft de GHC geen financiële afspraken meer met podotherapeuten en medisch pedicures, maar de inhoudelijke samenwerking blijft bestaan. De inhoudelijke samenwerkingsafspraken vind je terug in het zorgprotocol en de aanvullende documenten daarbij.

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Basiscursus GLP1-RA en Insulinetherapie

  HA, VSP, PVK, POH

  1x per jaar

  Verdiepingscursus diabetesbehandeling

  HA, VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Praktische voetcontrole bij patiënten met diabetes mellitus

  POH, PVK (evt. DA)

  2x per jaar

  Flash Glucose Monitoring (FGM)

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Chronische nierschade

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Basistraining Starten met stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Vervolgtraining Starten met Stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 06 20024127.

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht