Nascholing

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) biedt een ruim aanbod aan geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen en hun praktijkmedewerkers.

De nascholingen zijn actueel en praktijkgericht, rekening houdend met de nascholingswensen van de verschillende doelgroepen. Doel van deze nascholingen is de kwaliteit van zorg te borgen en optimaliseren, gericht op ketenzorg en zorgvernieuwing. Hierbij is niet alleen aandacht voor de inhoud, maar ook voor de organisatie van de zorg.

Verplichte nascholingen

Sommige nascholingen dienen verplicht gevolgd te worden door de huisarts en/of betrokken praktijkmedewerkers, voordat een huisarts kan starten met een bepaald zorgprogramma of andere activiteit. Op de GHC-site leest u bij het desbetreffende zorgprogramma of andere activiteit om welke nascholingen dit gaat. 

Georganiseerd door Elann

Elann organiseert deze nascholingen in opdracht van de GHC. Klik op de knop hieronder om naar de nascholingsagenda van Elann te gaan. Bekijk daar welke GHC-nascholingen staan gepland de komende periode en schrijf u in. 

Bekijk nascholingsagenda Elann

Contact opnemen

Neem contact op met uw praktijkconsulent bij inhoudelijke vragen over nascholingen van de GHC. En neem bij organisatorische, praktische vragen contact op met nascholingscoördinator Karen Diephuis, bijvoorbeeld wanneer u zich wilt afmelden voor een nascholing.