Atriumfibrilleren

Het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) richt zich op het vroeg opsporen van AF, het verminderen van AF-klachten en het voorkomen van complicaties zoals een CVA. Dit gebeurt door structurele controle en behandeling van patiënten, met onder meer coaching omtrent een gezonde leefstijl. Het zorgprogramma is bedoeld voor alle stabiele bestaande en nieuwe patiënten met de diagnose AF in de eerste lijn en alle terugverwezen patiënten met AF vanuit de tweede lijn.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • De huisartsenpraktijk doet al mee aan de zorgprogramma’s DM type 2 en CVRM.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De verplichte scholingen zijn gevolgd.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC. 

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma. 
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC.
  3. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Atriumfibrilleren
   • Basis Atriumfibrilleren
   • Practicum Atriumfibrilleren
  4. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘AF-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download de inkaartlijst Atriumfibrilleren GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten >’inkaartlijst Atriumfibrilleren GHC’.
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die op de inkaartlijst staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
    • Lever één maand voor de instroomdatum een extra extractie aan bij VIPLive, via VIPLive > ‘Extracties uploaden’. Bij sommige HIS-en gebeurt dit automatisch één keer per week of maand.
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  5. Onderteken de overeenkomst voor deelname en stuur deze terug naar de GHC, samen met bestelformulier voor de MyDiagnostick.
   • Deadline: vóór de instroomdatum.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

  Registratieset

  Handleiding VIPLive Medicatiebewakingsrapport NOAC

 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners. Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

  Ketenpartners

  Cardiologen: geven behandeladvies of beoordelen ECG, via digitale consultatie VIPLive

  Cardiologen: maken eerstelijns echocardiogram, aan te vragen via Zorgdomein

  • Meer informatie: zie zorgprotocol
 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Digitale presentatie start ketenzorg Atriumfibrilleren

  HA, VSP, PVK, POH

  Altijd te volgen

  Basis Atriumfibrilleren

  VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Practicum Atriumfibrilleren

  VSP, PVK, POH

  2x per jaar

  Verdieping Atriumfibrilleren – casuïstiekbespreking

  VSP, PVK, POH

  4x per jaar

  Basiscursus ECG lezen

  HA

  2x per jaar

  ECG maken

  PVK, POH, DA

  4x per jaar

  E-learning ECG maken en lezen

  PVK, POH, DA

  Altijd te volgen

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Basistraining Starten met stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Vervolgtraining Starten met Stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann-nascholingen.nl. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 050 366 6440.

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht