Kwaliteit en nascholing

In 2015 is de werkgroep kwaliteitsbeleid en nascholing opgericht. Doel van deze werkgroep is om alle kwaliteitsaspecten en ideeën over deskundigheidsbevordering op een gestructureerde wijze vast te stellen en uit te voeren in samenwerking met de (monodisciplinaire) commissies Deskundigheidsbevordering van ELANN. Tevens worden afspraken gemaakt over het GHC-curriculum per zorgprogramma. Daarbij wordt niet alleen stilgestaan bij de inhoud van de zorg, maar ook bij de organisatie van de ketens, rekening houdend met de verschillende doelgroepen en scholingsbehoeften (starters, gevorderden, experts).

De GHC wil de kwaliteit van integrale zorg voor mensen met veel voorkomende chronische aandoeningen optimaliseren door kwalitatief hoogstaande integrale zorg te leveren in de buurt van de patiënt en tegen beheersbare kosten.