Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit van zorg is volgens de GHC de juiste zorg, op de juiste plek, verleend door de juiste zorgverleners. Eventueel met gebruik van beschikbare (digitale) middelen.

Wat de ‘juiste zorg’ is, is enerzijds vastgelegd in NHG-standaarden en anderzijds gebaseerd op behoeften, wensen en mogelijkheden van de persoon.
De landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsdenken en het Integraal Zorgakkoord vragen om een herijking van het kwaliteitsbeleid van de GHC, met een verschuiving van gestandaardiseerde zorg naar meer integrale persoonsgerichte zorg.

Bekijk hieronder dit aangepaste kwaliteitsbeleid.
 

Bekijk het kwaliteitsbeleid