Informatie voor patiënten

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) ontwikkelt, contracteert en regelt de zorg voor chronisch zieken en ouderen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Zorgverleners, waaronder je huisarts, werken met elkaar samen om deze zorg aan te bieden. Dit gebeurt in de vorm van zorgprogramma’s, zoals Diabetes Mellitus type 2, CVRM en Astma. Ook ondersteunt de GHC huisartsen door zorg op een vernieuwende manier te organiseren. Zo is de zorg zo goed mogelijk voor je opgezet. Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet.

Waar kom je de GHC tegen?

In principe merk je als patiënt weinig van de GHC. Ontvang je zorg volgens één van de zorgprogramma’s of kom je hiervoor in aanmerking? Je komt ook dan gewoon bij je eigen huisarts of bij een medewerker van hem of haar, zoals een praktijkondersteuner. Je huisarts blijft dus je aanspreekpunt. Hij is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Als het nodig is voor de behandeling, verwijst de huisarts je digitaal door naar andere zorgverleners. Voorbeelden van deze andere zorgverleners zijn diëtisten en medisch pedicures. Als de huisarts een print van deze digitale verwijzing aan je meegeeft, dan staat de GHC hierop vermeld. 

Daarnaast zul je de GHC terugvinden op het zorgkostenoverzicht dat je van jouw zorgverzekeraar ontvangt. Hoe zit dit? Alle betrokken zorgverleners moeten betaald worden voor de zorg die ze leveren volgens de zorgprogramma’s en andere activiteiten, zoals POCT. Deze betalingen zijn afkomstig van de zorgverzekeraar. De GHC is hierbij de verbinding tussen de zorgverzekeraar en de betrokken zorgverleners. Jouw huisarts is één van deze zorgverleners. De GHC regelt dus dat iedereen de juiste uitbetaling ontvangt voor de geleverde zorg. Daarom staat de GHC genoemd op je zorgkostenoverzicht. Daarnaast kan je de GHC op je zorgkostenoverzicht aantreffen als je ingeschreven staat bij een bij de GHC aangesloten huisartsenpraktijk, ook als je geen zorg ontvangt binnen de zorgprogramma’s. Dit heeft te maken met een afspraak tussen de zorgverzekeraar en de GHC. Onder de noemer O&I ketenzorg en O&I regiomanagement worden bedragen gedeclareerd op naam van alle ingeschreven patiënten in ons werkgebied zodat wij de zorg goed kunnen organiseren voor jou en voor de betrokken zorgverleners.   
 
De bedragen die door de GHC gedeclareerd worden gaan niet van je eigen risico af, maar worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. 

Bescherming van je gegevens

De GHC maakt zich sterk voor het beste behandelingsresultaat. Het verloop van je behandeling wordt bijgehouden, zodat je samen met je huisarts kunt zien of de gestelde doelen bereikt zijn of dat de streefwaarden bijgesteld moeten worden. Om dit te kunnen doen, registreert je huisarts een aantal gegevens in je dossier. Jouw gegevens worden gebruikt om de declaraties van alle betrokken zorgverleners te kunnen verwerken. Medische gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de geleverde zorg in de gaten te houden. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij jouw behandeling hebben toegang tot je medische gegevens. Deze gegevens worden via beveiligde software met hen gedeeld.

Klachtenregeling

We proberen vanuit de GHC zo goed en zorgvuldig mogelijk te werken. Toch kan het voorkomen dat je als patiënt niet tevreden bent over de door ons georganiseerde zorg. Ben je over iets hiervan ontevreden? Wij stellen het op prijs wanneer je dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van je onvrede, kunnen wij proberen dit voor je op te lossen. Grote kans dat we er samen uitkomen. 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris stichting SKGE
Komen we er samen niet uit, dan kun je als patiënt je klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de stichting SKGE. Vanuit de GHC zijn we aangesloten bij deze stichting. De klachtenfunctionaris zoekt samen met je naar een oplossing van je klacht of probleem. Deze functionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. En kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je deze persoon vertelt, is vertrouwelijk.

Op de website van SKGE vind je meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Ook vind je daar onder 'Klacht Huisartsenzorg' het SKGE-klachtformulier. 

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de pagina Over de GHC.