Informatie voor patiënten

We organiseren de zorg voor mensen met een chronische aandoening en ouderen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Je huisarts en medewerkers in de huisartsenpraktijk werken met andere zorgverleners samen om deze zorg aan te bieden. Dit gebeurt in de vorm van zorgprogramma’s, zoals Diabetes Mellitus type 2, CVRM, COPD en Astma. Op die manier is de zorg zo goed mogelijk voor je geregeld.

Heb je een chronische aandoening en ontvang je zorg volgens één van onze zorgprogramma’s? Dan heb je vooral te maken met je huisartsenpraktijk: je huisarts en een praktijkondersteuner begeleiden je en denken met je mee. Wanneer dit nodig is kan de huisarts of praktijkondersteuner je doorverwijzen naar een andere zorgverlener, zoals een diëtist of podotherapeut. Je huisarts heeft altijd het totaaloverzicht over jouw gezondheidssituatie. Ook blijft hij of zij eindverantwoordelijk voor de zorg.

Voordelen van zorg volgens een zorgprogramma

ghc_okt18_0037.jpg
  • Je hebt één aanspreekpunt, de huisartsenpraktijk, waar je terecht kunt met je vragen.
  • Je kunt grotendeels in de huisartsenpraktijk worden behandeld. Dit scheelt je reizen naar het ziekenhuis. 
  • Zorgverleners stemmen je behandeling en begeleiding op elkaar af, zodat je de best passende zorg krijgt. 
  • Ernstigere gezondheidsproblemen worden vaker voorkomen; de kwaliteit van leven verbetert.
  • Zorgverleners volgen gezamenlijke nascholingen en leveren zorg volgens de nieuwste inzichten.
  • De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering; je hoeft geen eigen risico te betalen.

Kosten

Je zorgverzekeraar vergoedt de zorgkosten binnen de zorgprogramma’s vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat je niet hoeft te betalen voor de zorg binnen de zorgprogramma’s, zoals je deze ontvangt van je huisartsenpraktijk of van bijvoorbeeld een diëtist. Ook betaal je geen eigen risico. Voor medicijnen en bijvoorbeeld voor bloedonderzoek betaal je wel eigen risico. 

Waarom staat de GHC op je zorgkostenoverzicht?
Dit komt doordat wij ook de financiering regelen voor de zorgprogramma’s en andere activiteiten. Declaraties van de zorgverleners komen bij ons binnen. Wij dienen deze declaraties in bij de verzekeraar en zorgen dat de zorgverleners op tijd worden uitbetaald. Het bedrag hiervoor zie je op je zorgkostenoverzicht. Voor elke patiënt is dit bedrag per zorgprogramma gelijk, of je nu vaak of weinig bij je huisartsenpraktijk bent geweest voor je chronische ziekte. Heb je zorg ontvangen volgens andere activiteiten waarbij wij ondersteunen? Ook dan staat daarvoor een bedrag vermeld. 

Ontvang jij zelf geen zorg volgens één van onze zorgprogramma’s, maar doet jouw huisartsenpraktijk mee aan de zorgprogramma’s van de GHC? Ook dan tref je ons aan op je zorgkostenoverzicht, namelijk onder vermelding van Organisatie & Infrastructuur (O&I). Met deze O&I-vergoedingen kunnen wij de zorg goed organiseren voor jou en voor de betrokken zorgverleners.

Geen eigen risico
Alle bedragen waarbij de GHC staat genoemd op je zorgkostenoverzicht worden vergoed en gaan niet van je eigen risico af. Heb je vragen over deze zaken waarbij de GHC staat vermeld? Je huisartsenpraktijk kan deze vragen voor je beantwoorden.

Zorg op maat

Patiënten met meerdere aandoeningen bieden we zorg op maat, ook wel persoonsgerichte zorg genoemd. We richten ons niet alleen op de ziekte, maar we kijken naar jou als persoon. Samen beslissen we wat jij nodig hebt. 

Bescherming van je gegevens

Indien je zorg ontvangt volgens één of meerdere van onze zorgprogramma’s, kunnen de betrokken zorgverleners een deel van je elektronisch dossier bekijken. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. Een zorgverlener ziet alleen de informatie die voor hem of haar van belang is. Er wordt dus veilig omgegaan met jouw gegevens.

Ben je ontevreden over iets?

We proberen vanuit de GHC zo goed en zorgvuldig mogelijk te werken. Toch kan het voorkomen dat je als patiënt niet tevreden bent over de door ons georganiseerde zorg. Wij stellen het op prijs wanneer je dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van je vraag, kunnen wij proberen deze voor je op te lossen. Grote kans dat we er samen uitkomen. 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Komen we er samen niet uit, dan kun je als patiënt je klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de stichting SKGE. Vanuit de GHC zijn we aangesloten bij deze stichting. De klachtenfunctionaris zoekt samen met je naar een oplossing van je klacht of probleem. Op de website van SKGE vind je meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Ook vind je daar onder 'Klacht Huisartsenzorg' het SKGE-klachtformulier. 

GHC is als werkorganisatie onderdeel van regionale huisartsenorganisatie DokNoord.