Astma

Doel van dit zorgprogramma is het voorkomen van astmatische klachten en onherstelbare longschade bij patiënten met astma. Dit gebeurt door de patiënt structureel te controleren en te behandelen, waarbij ruime aandacht is voor een gezonde leefstijl. Hierdoor heeft de ziekte minder impact op het dagelijks leven van de patiënt, wat de levenskwaliteit ten goede komt. Dit zorgprogramma is ook bedoeld voor patiënten met een mengbeeld astma en COPD (ACOS-patiënten).

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • De huisartsenpraktijk neemt al deel aan het zorgprogramma COPD.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De verplichte scholingen zijn gevolgd.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma. 
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC.
  3. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Astma
   • CASPIR-cursus (indien de spirometrie in eigen huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd)
   • Casuïstiek Astma/COPD-dienst (indien de spirometrie door Certe wordt uitgevoerd)
  4. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘Astma-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download de inkaartlijst Astma GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten >’inkaartlijst Astma GHC’.
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die op de inkaartlijst staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
    • Lever één maand voor de instroomdatum een extra extractie aan bij VIPLive, via VIPLive > ‘Extracties uploaden’. Bij sommige HIS-en gebeurt dit automatisch één keer per week of maand.
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  5. Onderteken de overeenkomst voor deelname en stuur deze terug naar de GHC.
   • Deadline: vóór de instroomdatum.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

  Registratieset

 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners. Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

  Ketenpartners

  Longartsen: beantwoorden vragen over diagnosestelling en behandeling, via digitale consultatie ketenzorg VIPLive

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

CASPIR module 1: e-learning

Sinds kort heeft de CAHAG een nieuwe CASPIR module 1 beschikbaar. Deze module is zeer geschikt om de basisbeginselen van spirometrie weer op te frissen of voor de eerste kennismaking met spirometrie in de huisartsenpraktijk. Het is een Nederlandstalige e-learningmodule die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learningmodule gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk. U volgt deze e-learning in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en kost € 25,-.  Ga naar de webpagina www.cahag.nl/cahag-congressen-scholingen/e-learnings om u in te schrijven voor deze e-learning.