Astma

Doel van dit zorgprogramma is het voorkomen van astmatische klachten en onherstelbare longschade bij patiënten met astma. Dit gebeurt door de patiënt structureel te controleren en te behandelen, waarbij ruime aandacht is voor een gezonde leefstijl. Hierdoor heeft de ziekte minder impact op het dagelijks leven van de patiënt, wat de levenskwaliteit ten goede komt. Dit zorgprogramma is ook bedoeld voor patiënten met een mengbeeld astma en COPD (ACOS-patiënten).

 • Start zorgprogramma

  Hoe kunt u als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • De huisartsenpraktijk neemt al deel aan het zorgprogramma COPD.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De verplichte scholingen zijn gevolgd.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Voorbereiding

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan uw praktijkconsulent van de GHC door dat u wilt starten met het zorgprogramma. 
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC.
  3. Volg de verplichte voorbereidende scholingen:
   • Digitale presentatie start Astma
   • CASPIR-cursus (indien de spirometrie in eigen huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd)
   • Casuïstiek Astma/COPD-dienst (indien de spirometrie door Certe wordt uitgevoerd)
  4. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘Astma-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download het kwartaalrapport Astma GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten > ’Kwartaalrapport Astma'
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die in het kwartaalrapport staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
    • Lever één maand voor de instroomdatum een extra extractie aan bij VIPLive, via VIPLive > ‘Extracties uploaden’. Bij sommige HIS-en gebeurt dit automatisch één keer per week of maand.
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  5. Onderteken de overeenkomst voor deelname en stuur deze terug naar de GHC.
   • Deadline: vóór de instroomdatum.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol beschrijft de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.

  Registratieset

 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners. Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

  Ketenpartners

  Longartsen: beantwoorden vragen over diagnosestelling en behandeling, via digitale consultatie ketenzorg VIPLive

 • Nascholing

  Nascholing

  Doelgroep(en)

  Frequentie

  Digitale presentatie start ketenzorg Astma

  HA, VSP, PVK, POH

  Altijd te volgen

  CASPIR modules 1 t/m 5

  HA, PVK, POH

  2x per jaar

  CASPIR module 6

  HA, PVK, POH, DA

  5x per jaar

  Casuïstiek Astma/COPD-Dienst

  HA, PVK, POH

  1x per jaar

  Uitvoering spirometrie voor gevorderden

  PVK, POH, DA

  optioneel

  Basis Inhalatie-instructie IMIS

  HA, VSP, PVK, POH, DA

  1x per jaar

  Gevorderden Inhalatiecursus IMIS

  HA, VSP, PVK, POH, DA

  1x per jaar

  Nieuwe ontwikkelingen

  HA, VSP, PVK, POH

  optioneel

  Basistraining Starten met stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Vervolgtraining Starten met Stoppen

  HA, PVK, POH, POH-GGZ, DA

  1x per jaar

  Kijk voor geplande data en inschrijven op de nascholingswebsite van Elann: www.elann-nascholingen.nl. Of neem bij vragen contact op met Karen Diephuis, nascholingscoördinator Elann via k.diephuis@elann.nl of 050 366 6440.  

 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

CASPIR module 1: e-learning

De CAHAG heeft een e-learning voor CASPIR module 1 beschikbaar. Deze module is zeer geschikt om de basisbeginselen van spirometrie weer op te frissen of voor de eerste kennismaking met spirometrie in de huisartsenpraktijk. Het is een Nederlandstalige e-learningmodule die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learningmodule gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk. U volgt deze e-learning in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en kost € 25,-.  Ga naar de webpagina www.cahag.nl/cahag-congressen-scholingen/e-learnings om u in te schrijven voor deze e-learning. 

Update informatie spirometrie

22 december 2021

De GHC blijft de richtlijnen vanuit de CAHAG volgen over de uitvoering van spirometrie in de huisartsenpraktijk. In eerdere golven van de corona-pandemie heeft de CASPIR-commissie adviezen uitgegeven over het al dan niet uitvoeren van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Maar deze adviezen zijn snel achterhaald. Daarom kiest de CAHAG er vanaf nu voor om huisartsenpraktijken handvaten te bieden waarmee zij zelf een afweging kunnen maken of spirometrie door kan gaan of niet. Zie de CAHAG-website voor deze handvaten en  meer informatie hierover.

Houd daarnaast de voorwaarden in de gaten die gelden voor de certificaten voor de CASPIR-modules, bijvoorbeeld wat betreft hoe lang de certificaten geldig zijn totdat hercertificering nodig is. Deze voorwaarden staan ook de op CAHAG-website