Informatie voor ketenpartners

Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen binnen een zorgprogramma van de GHC. Voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners.

De GHC werkt samen met de volgende ketenpartners.

  • Diëtisten: geven voedingsadvies ‘op maat’ (Diabetes, CVRM, COPD)
  • Medisch pedicures: verlenen voetzorg indien noodzakelijk (Diabetes)
  • Podotherapeuten: verlenen voetzorg bij complicaties aan de voeten (Diabetes)
  • Partijen voor fundusscreening: controleren of er sprake is van retinopathie (Diabetes)

Dietisten en partijen voor fundusscreening hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan hen, voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

Webinar voetzorg voor medisch pedicures

Op woensdag 30 november 2022 vond een webinar plaats voor medisch pedicures. In deze webinar gaf de GHC samen met podotherapeuten een toelichting op de wijzigingen van de voetzorg die per 1 januari 2023 zijn ingaan.

Webinar voetzorg voor medisch pedicures (30 november 2022)

Verwijzen

Binnen de desbetreffende zorgprogramma’s verwijst de huisarts de patiënt naar ketenpartners wanneer dit noodzakelijk is. Dit gebeurt met een digitale verwijzing via VIPLive. Verwijzing vindt plaats op basis van inhoudelijke verwijscriteria (zie het desbetreffende zorgprogramma voor meer informatie).

Declareren

Je kunt als ketenpartner je declaraties uitsluitend indienen via het systeem dat de GHC daarvoor hanteert, namelijk via VIPLive van Calculus.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de pagina Over de GHC of bij het desbetreffende zorgprogramma waar ketenpartners onderdeel van zijn.

Heb je vragen? Neem contact op met Sonja Doorn wanneer je al ketenpartner bent en vragen hebt over een verwijzing of declareren. Neem contact op met Astrid Mol wanneer je vragen hebt over de contractering.