Informatie voor ketenpartners

Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen binnen een zorgprogramma van de GHC. Voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners.

De GHC werkt samen met de volgende ketenpartners.

  • Diëtisten: geven voedingsadvies ‘op maat’ (Diabetes, CVRM, COPD)
  • Medisch pedicures: verlenen voetzorg indien noodzakelijk (Diabetes)
  • Podotherapeuten: verlenen voetzorg bij complicaties aan de voeten (Diabetes)
  • Partijen voor fundusscreening: controleren of er sprake is van retinopathie (Diabetes)

Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

Veelgestelde vragen over gewijzigd beleid voetzorg

Verwijzen

Binnen de desbetreffende zorgprogramma’s verwijst de huisarts de patiënt naar ketenpartners wanneer dit noodzakelijk is. Dit gebeurt met een digitale verwijzing via VIPLive. Verwijzing vindt plaats op basis van inhoudelijke verwijscriteria (zie het desbetreffende zorgprogramma voor meer informatie).

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de pagina Over de GHC of bij het desbetreffende zorgprogramma waar ketenpartners onderdeel van zijn.

Heeft u vragen? Neem contact op met Sonja Doorn wanneer u al ketenpartner bent en vragen heeft over een verwijzing of declareren. Neem contact op met Astrid Mol wanneer u vragen heeft over de contractering.