Digitale consultatie

Met digitale consultatie stelt de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Dit gebeurt via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive. Afgesproken is dat de specialist de digitale consultatievraag binnen 48 uur beantwoordt. Moet een vraag binnen enkele uren worden beantwoord? Maak bij spoedvragen niet gebruik van digitale consultatie, maar neem dan telefonisch contact op met de medisch specialist.

 • Meerwaarde
  • verbetert op een laagdrempelige manier de zorgkwaliteit in de huisartsenpraktijk
  • kan een verwijzing van de patiënt voorkomen, wat tijd scheelt en kosten bespaart
  • gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt
  • vergoeding per digitaal consult voor huisarts en medisch specialist
  • advies van de medisch specialist wordt vastgelegd in het dossier van de patiënt

  “Digitaal consulteren is ontzettend makkelijk, gebruiksvriendelijk en handig. Scheelt weer een telefoontje voor beide partijen.”
  Emily Rozing, huisarts Gezondheidscentrum Ter Borch

 • Met wie en voor wie

  Bekijk de betrokken partijen bij digitale consultatie.

  Met wie
  De GHC werkt hiervoor samen met:

  • softwareleverancier Calculus
  • zorgverzekeraar Menzis
  • ziekenhuizen in het werkgebied van de GHC, zoals het Martini Ziekenhuis

  Voor wie
  Digitaal consulteren is beschikbaar voor alle huisartsen in het werkgebied van de GHC. Zij kunnen digitale consultatievragen stellen aan onderstaande medisch specialismen van het Martini Ziekenhuis, het UMCG, Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA).

  Martini Ziekenhuis:

  • Interne geneeskunde
  • Reumatologie
  • Cardiologie
  • MDL
  • Neurologie
  • Revalidatiegeneeskunde
  • Urologie
  • Sportgeneeskunde
  • Plastische Chirurgie
  • Orthopedie
  • Gynaecologie
  • Geriatrie
  • Kees-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)
  • Chirurgie
  • Longziekten
  • Psychiatrie/seksuologie
  • Radiologie
  • Oogheelkunde

  UMCG:

  • Algemene Interne Geneeskunde
  • Allergologie
  • Diabetes en Endocrinologie
  • Infectieziekten
  • Nefrologie
  • Ouderengeneeskunde
  • Vasculaire Geneeskunde
  • Klinische Genetica

  Treant:

  • Interne Geneeskunde
  • Kindergeneeskunde
  • Urologie
  • Revalidatiegeneeskunde
  • Chirurgie
  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
  • Oogheelkunde
  • Orthopedie
  • Geriatrie
  • Gynaecologie en Verloskunde
  • Longgeneeskunde
  • MDL 
  • Anesthesiologie 
  • Ouderengeneeskunde
  • Cardiologie
  • Neurologie

  Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG):

  • Interne geneeskunde
  • Cardiologie
  • Longgeneeskunde
  • Kees-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)
  • Neurologie
  • Gynaecologie
  • Kindergeneeskunde
  • Orthopedie
  • Reumatologie
  • Kaakchirurgie
  • Dermatologie
  • Revalidatie

  Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA):

  • Anesthesiologie / pijnpoli
  • Neurochirurgie
  • Apotheek
  • Neurologie
  • Cardiologie
  • Oogheelkunde
  • Chirurgie
  • Orthopedie
  • Plastische chirurgie
  • Geriatrie
  • Psychiatrie
  • Gynaecologie
  • Psychologie
  • Interne geneeskunde
  • Radiologie
  • Kindergeneeskunde
  • Reumatologie
  • KNO
  • Revalidatie
  • Longziekten
  • Urologie
  • MDL  
  • Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie  
 • Start

  Bent u huisarts in het werkgebied van de GHC en wilt u ook meedoen aan digitale consultatie? Neem dan contact op met Astrid Mol, via a.mol@ghcgroningen.nl of 050-3695039.

 • Uitvoering

  Bekijk hoe digitaal consulteren in zijn werk gaat.

 • Declareren

   

  • De huisarts stelt een digitale consultatievraag. De medisch specialist beantwoordt deze vraag en sluit vervolgens de digitale consultatie af in VIPLive. Met deze afsluiting wordt de declaratie in gang gezet voor de medisch specialist én de huisarts. De huisarts hoeft in VIPLive dus niets te doen om de declaratie in gang te zetten.
  • De GHC declareert bij de start van elk kwartaal de afgesloten consultaties van het voorgaande kwartaal bij de zorgverzekeraar. Nadat de zorgverzekeraar de declaraties heeft goedgekeurd, betaalt de GHC de vergoeding aan de huisarts en de medisch specialist uit. 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

Digitale consultatie met kaderhuisarts Astma/COPD

Per 8 augustus 2022 kunnen huisartsenpraktijken ook een digitale consultatievraag stellen aan onze kaderhuisarts Astma/COPD. 

Meer weten

Medische gegevens meesturen

Het is mogelijk om medische gegevens vanuit het HIS mee te sturen met de consultatievraag. U kunt dan per digitale consultatievraag beoordelen of u medische gegevens wilt meesturen. Het is een aanvulling op de bestaande manier van werken, bedoeld om consultatievragen te verduidelijken. De ‘oude’ mogelijkheid om bijlagen toe te voegen en mee te sturen blijft bestaan.

Per vakgroep is afgesproken welke set van medische gegevens mee te sturen zijn. Als huisarts kunt u per consultatievraag besluiten om sommige gegevens van deze set uit te vinken, zodat die niet worden meegestuurd.

Afhankelijk van het HIS worden de medische gegevens uit het HIS opgehaald met een automatische of een handmatige extractie. Bekijk onderstaand overzicht van VIPLive voor hoe dit per HIS zit. 

Overzicht van automatische en handmatige extracties per HIS