Digitale consultatie

Met digitale consultatie stelt de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Dit gebeurt via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive. Afgesproken is dat de specialist de digitale consultatievraag binnen 48 uur beantwoordt. Moet een vraag binnen enkele uren worden beantwoord? Maak bij spoedvragen niet gebruik van digitale consultatie, maar neem dan telefonisch contact op met de medisch specialist.

 • Meerwaarde
  • verbetert op een laagdrempelige manier de zorgkwaliteit in de huisartsenpraktijk
  • kan een verwijzing van de patiënt voorkomen, wat tijd scheelt en kosten bespaart
  • gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt
  • vergoeding per digitaal consult voor huisarts en medisch specialist (in geval van een nieuwe vraag over de behandeling van de patiënt én er op dat moment geen openstaande DBC is van het desbetreffende specialisme)
  • advies van de medisch specialist wordt vastgelegd in het dossier van de patiënt

  “Digitaal consulteren is ontzettend makkelijk, gebruiksvriendelijk en handig. Scheelt weer een telefoontje voor beide partijen.”
  Emily Rozing, huisarts Gezondheidscentrum Ter Borch

 • Met wie en voor wie

  Bekijk de betrokken partijen bij digitale consultatie.

  Met wie
  De GHC werkt hiervoor samen met:

  • softwareleverancier Calculus
  • zorgverzekeraar Menzis
  • ziekenhuizen in het werkgebied van de GHC

  Voor wie
  Digitaal consulteren is beschikbaar voor alle huisartsen in het werkgebied van de GHC. Zij kunnen digitale consultatievragen stellen aan onderstaande medisch specialismen van het Martini Ziekenhuis, het UMCG, OZG, Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA).

  Martini Ziekenhuis:

  • Interne geneeskunde
  • Reumatologie
  • Cardiologie
  • MDL
  • Neurologie
  • Revalidatiegeneeskunde
  • Urologie
  • Sportgeneeskunde
  • Plastische Chirurgie
  • Orthopedie
  • Gynaecologie
  • Geriatrie
  • Kees-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)
  • Chirurgie
  • Longziekten
  • Psychiatrie/seksuologie
  • Radiologie
  • Oogheelkunde

  UMCG:

  • Algemene Interne Geneeskunde
  • Allergologie
  • Diabetes en Endocrinologie
  • Infectieziekten
  • Nefrologie
  • Ouderengeneeskunde
  • Vasculaire Geneeskunde
  • Klinische Genetica

  Treant:

  • Interne Geneeskunde
  • Kindergeneeskunde
  • Urologie
  • Revalidatiegeneeskunde
  • Chirurgie
  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
  • Oogheelkunde
  • Orthopedie
  • Geriatrie
  • Gynaecologie en Verloskunde
  • Longgeneeskunde
  • Radiologie
  • Ouderengeneeskunde
  • Cardiologie
  • Neurologie

  Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG):

  • Interne geneeskunde
  • Cardiologie
  • Longgeneeskunde
  • Kees-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)
  • Neurologie
  • Gynaecologie
  • Kindergeneeskunde
  • Orthopedie
  • Reumatologie
  • Kaakchirurgie
  • Dermatologie
  • Revalidatie

  Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA):

  • Anesthesiologie / pijnpoli
  • Neurochirurgie
  • Apotheek
  • Neurologie
  • Cardiologie
  • Oogheelkunde
  • Chirurgie
  • Orthopedie
  • Plastische chirurgie
  • Geriatrie
  • Psychiatrie
  • Gynaecologie
  • Psychologie
  • Interne geneeskunde
  • Radiologie
  • Kindergeneeskunde
  • Reumatologie
  • KNO
  • Revalidatie
  • Longziekten
  • Urologie
  • MDL  
  • Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie  
 • Start

  Wil je ook meedoen aan digitale consultatie? Dit kun je eenvoudig doorgeven via het portaal Zorgverleners Groningen:

  • Ga naar het portaal en log in bij je organisatie.
  • Klik in het menu op de knop <Deelname (zorg)programma>
  • Vul in met welk programma je wilt starten. 
  • Je GHC-praktijkconsulent neemt vervolgens contact met je op.
 • Uitvoering

  Bekijk via deze handleiding hoe je een digitale consultatie vanuit de huisartsenpraktijk opstart. Benieuwd hoe een consultvraag door een kaderhuisarts of medisch specialist wordt ontvangen en afgehandeld? Bekijk dan deze handleiding

 • Declareren

   

  • De huisarts stelt een digitale consultatievraag. De medisch specialist beantwoordt deze vraag en sluit vervolgens de digitale consultatie af in VIPLive. De medisch specialist kan bij het afsluiten kiezen uit twee opties: afsluiten met een declaratie of administratief afsluiten. De medisch specialist sluit het consult af met een declaratie in geval de consultatievraag een nieuwe vraag betreft over de behandeling van de patiënt én er op dat moment geen openstaande DBC is van het desbetreffende specialisme. In alle andere gevallen wordt de digitale consultatie administratief gesloten en vindt er geen declaratie plaats.  
  • Indien de medisch specialist kiest voor het afsluiten met declaratie, Met deze afsluiting wordt de declaratie in gang gezet voor de medisch specialist én de huisarts. De huisarts hoeft in VIPLive dus niets te doen om de declaratie in gang te zetten. 
  • De GHC declareert bij de start van elk kwartaal de afgesloten consultaties van het voorgaande kwartaal bij de zorgverzekeraar. Nadat de zorgverzekeraar de declaraties heeft goedgekeurd, betaalt de GHC de vergoeding aan de huisarts en de medisch specialist uit. 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

Consulteren met de professionele samenvatting voor huisartsenpraktijken

Per 1 augustus 2023 worden er in VIPLive veranderingen doorgevoerd bij het meesturen van de medische gegevens bij een digitale consultatie voor huisartsenpraktijken die werken met Medicom, MicroHIS en OmniHIS.

Meer weten

Klinische Genetica UMCG

Klinische Genetica richt zich op vraagstukken over erfelijke aandoeningen. Huisartsenpraktijken kunnen vanaf nu via VIPLive een digitale consultatievraag stellen aan de medisch specialisten van deze UMCG-afdeling. Let op: in sommige gevallen is het nodig om een formulier met extra familiegegevens mee te sturen met de digitale consultatie.

Voor het stellen van een algemene consultatievraag kun je gebruikmaken van de vakgroep ‘Algemene Genetica’. Heb je een specifiekere vraag dan kun je ook direct gebruikmaken van één van de volgende subspecialismen:

 • Cardiogenetica
 • Oncogenetica
 • Neurogenetica

Hoe stel je een digitale consultatievraag aan de afdeling Klinische Genetica?

Let op: om een consultatievraag over een van de drie subspecialismen goed te kunnen beantwoorden hebben de specialisten van het UMCG extra familiegegevens nodig. Vraag voorafgaand aan het insturen van de digitale consultatievraag of de patiënt het betreffende formulier invult en stuur dit ingevulde formulier als bijlage mee in de digitale consultatiemodule in VIPLive. Voor een algemene consultatievraag is het meesturen van een familieformulier niet nodig.

Verder stel je je vraag zoals je gewend bent bij digitale consultatie in VIPLive. 

Digitale consultatie met kaderhuisarts Astma/COPD

Per 8 augustus 2022 kunnen huisartsenpraktijken ook een digitale consultatievraag stellen aan onze kaderhuisarts Astma/COPD. 

Meer weten