Digitale consultatie

Met digitale consultatie stelt de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Dit gebeurt via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive.

De informatie op deze pagina richt zich op de algemene digitale consultatie. 

 • Meerwaarde
  • verbetert op een laagdrempelige manier de zorgkwaliteit in de huisartsenpraktijk
  • kan een verwijzing van de patiënt voorkomen, wat tijd scheelt en kosten bespaart
  • gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt
  • vergoeding per digitaal consult voor huisarts en medisch specialist
  • advies van de medisch specialist wordt vastgelegd in het dossier van de patiënt

  “Digitaal consulteren is ontzettend makkelijk, gebruiksvriendelijk en handig. Scheelt weer een telefoontje voor beide partijen.”
  Emily Rozing, huisarts Gezondheidscentrum Ter Borch

 • Met wie en voor wie

  Bekijk de betrokken partijen bij digitale consultatie.

  Met wie
  De GHC werkt hiervoor samen met:

  • softwareleverancier Calculus
  • zorgverzekeraar Menzis
  • ziekenhuizen in het werkgebied van de GHC, zoals het Martini Ziekenhuis

  Voor wie
  Digitaal consulteren is beschikbaar voor alle huisartsen in het werkgebied van de GHC. Zij kunnen digitale consultatievragen stellen aan onderstaande medisch specialismen van het Martini Ziekenhuis, het UMCG, Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA).

  Martini Ziekenhuis:

  • Interne geneeskunde
  • Reumatologie
  • Cardiologie
  • MDL
  • Neurologie
  • Revalidatiegeneeskunde
  • Urologie
  • Sportgeneeskunde
  • Plastische Chirurgie
  • Orthopedie
  • Gynaecologie
  • Geriatrie
  • Kees-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)
  • Chirurgie
  • Longziekten
  • Psychiatrie/seksuologie
  • Radiologie

  UMCG:

  • Interne geneeskunde​

  Treant:

  • Interne Geneeskunde
  • Kindergeneeskunde
  • Urologie
  • Revalidatiegeneeskunde
  • Chirurgie
  • Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
  • Oogheelkunde
  • Orthopedie
  • Geriatrie
  • Gynaecologie en Verloskunde
  • Longgeneeskunde
  • MDL 
  • Anesthesiologie 
  • Ouderengeneeskunde
  • Cardiologie

  Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG):

  • Interne geneeskunde
  • Cardiologie
  • Longgeneeskunde
  • Kees-, Neus-, Oorheelkunde (KNO)
  • Neurologie
  • Gynaecologie
  • Kindergeneeskunde
  • Orthopedie
  • Reumatologie
  • Kaakchirurgie
  • Dermatologie
  • Revalidatie

  Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA):

  • Anesthesiologie / pijnpoli
  • Neurochirurgie
  • Apotheek
  • Neurologie
  • Cardiologie
  • Oogheelkunde
  • Chirurgie
  • Orthopedie
  • Plastische chirurgie
  • Geriatrie
  • Psychiatrie
  • Gynaecologie
  • Psychologie
  • Interne geneeskunde
  • Radiologie
  • Kindergeneeskunde
  • Reumatologie
  • KNO
  • Revalidatie
  • Longziekten
  • Urologie
  • MDL  
  • Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie  
 • Start

  Bent u huisarts in het werkgebied van de GHC en wilt u ook meedoen aan digitale consultatie? Neem dan contact op met Astrid Mol, via a.mol@ghcgroningen.nl of 050-3695039.

 • Uitvoering

  Bekijk hoe digitaal consulteren in zijn werk gaat.

 • Declareren

   

  • De huisarts stelt een digitale consultatievraag. De medisch specialist beantwoordt deze vraag en sluit vervolgens de digitale consultatie af in VIPLive. Met deze afsluiting wordt de declaratie in gang gezet voor de medisch specialist én de huisarts. De huisarts hoeft in VIPLive dus niets te doen om de declaratie in gang te zetten.
  • De GHC declareert bij de start van elk kwartaal de afgesloten consultaties van het voorgaande kwartaal bij de zorgverzekeraar. Nadat de zorgverzekeraar de declaraties heeft goedgekeurd, betaalt de GHC de vergoeding aan de huisarts en de medisch specialist uit. 
  • Inzicht in declaraties: log in op VIPLive en ga naar Declareren > Zorggroepdeclaraties > Bundeloverzicht

Medische gegevens meesturen

In de periode van half mei 2021 tot half juni 2021 wordt het mogelijk om medische gegevens vanuit het HIS mee te sturen met de consultatievraag. U kunt dan per digitale consultatievraag beoordelen of u medische gegevens wilt meesturen. Dit betreft een functionaliteit waar al langere tijd behoefte aan is en die nu dus beschikbaar komt. Het is een aanvulling op de bestaande manier van werken, bedoeld om consultatievragen te verduidelijken. De ‘oude’ mogelijkheid om bijlagen toe te voegen en mee te sturen blijft bestaan.

Per vakgroep is afgesproken welke set van medische gegevens mee te sturen zijn. Als huisarts kunt u per consultatievraag besluiten om sommige gegevens van deze set uit te vinken, zodat die niet worden meegestuurd.

Afhankelijk van uw HIS-leverancier kunt u ‘realtime’ medische gegevens of een actueel overzicht  van de medische gegevens meesturen. Wat is het verschil? Realtime medische gegevens worden doorlopend ‘live’ uit het HIS opgehaald. Actuele gegevens zijn gebaseerd op de laatste HIS-extractie vanuit het HIS naar VIPLive. Het verschilt per HIS hoe vaak deze extractie wordt gedaan en hoe vaak de actuele gegevens dus worden bijgewerkt.

 

HIS

Actuele medische gegevens

Realtime medische gegevens

Medicom

 

Ja

Microhis

 

Ja

OmniHIS

 

Ja

Promedico ASP

Ja

 

Promedico VDF

Ja

 

CGM Mira

Ja

 

TetraHIS

Ja

 

Overzicht actuele en realtime medische gegevens per HIS