GHC Groningen

GHC Groningen

 

De chronisch zieke patiënt staat centraal. Zorgverleners stemmen hun zorg voor de patiënt doelmatig af en werken nauw samen. Vroegtijdige onderkenning, preventie, zelfmanagement en goede begeleiding door zorgverleners leidt tot integrale zorg voor de patiënt.