Nieuws

Ontwikkelingen digitale consultatie

28 januari 2021

Consultaties voor ketenzorg zijn voortaan ondergebracht bij de algemene consultatie. En er zijn veel nieuwe medisch specialismen vanuit het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) beschikbaar voor... Lees meer

Belangrijkste wijzigingen inzet ketenpartners en verzoek aan huisartsenpraktijken

28 januari 2021

De overeenkomsten die de GHC heeft met de ketenpartners zijn verlengd. Wel is er een aantal aanpassingen gedaan in deze overeenkomsten die per 1 januari 2021 gelden. Graag vragen wij uw aandacht... Lees meer

Ketenzorg in coronatijd: handreiking

30 november 2020

We begrijpen dat het wennen is om reguliere zorg te leveren in deze tijden van corona. Maar we attenderen u er graag op dat het belangrijk is om de reguliere zorg inclusief de ketenzorg zoveel als... Lees meer

Belangrijke wijzigingen in zorgprogramma’s

27 november 2020

Ondanks de huidige coronasituatie, staan de ontwikkelingen in de ketenzorg niet stil. Welke wijzigingen zijn gedaan in de zorgprogramma’s CVRM, Diabetes, Atriumfibrilleren, Ouderenzorg en... Lees meer

Afgeraden om spirometrie te verrichten

22 oktober 2020

Het wordt weer afgeraden om spirometrie uit te voeren in de huisartsenpraktijk. Door de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland zijn per 6 oktober 2020 nieuwe CAHAG-adviezen... Lees meer

Transmuraal formularium Groningen inhalatiemedicatie bij Astma/COPD

1 oktober 2020

Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een... Lees meer

Nieuwe praktijkconsulent GHC

23 juli 2020

De GHC heeft een nieuwe praktijkconsulent: Henriette Visser. Ze stelt zich graag voor in dit nieuwsbericht! Lees meer

Overgangsregeling POH-S eindigt

10 april 2019

Zoals bekend heeft Menzis al langer het voornemen om de zogenaamde overgangsregeling voor de module POH-S te beëindigen. Onlangs heeft Menzis besloten deze regeling per 1 januari 2020 definitief... Lees meer