Huisartsenportaal Martini Ziekenhuis gaat door in andere vorm

2 november 2023

Het Martini Ziekenhuis heeft ons gevraagd de volgende informatie te delen met huisartsen en praktijkmedewerkers, over het portaal van het Martini Ziekenhuis voor huisartsen.

Martini ziekenhuis afbeelding.jpg

Informatie van het Martini Ziekenhuis
Sinds 2019 beschikt het Martini Ziekenhuis over een portaal voor huisartsen. Hiermee biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om snel relevante patiëntinformatie in te zien, zoals (poli)klinische brieven en uitslagen.  

Binnenkort gaat het Martini Ziekenhuis over op een nieuw portaal, dat dezelfde functionaliteiten heeft als het huidige portaal, maar wel een andere toegang. De toegang verloopt niet meer via ZorgDomein, maar via een UZI-pas. De labuitslagen worden er overzichtelijker weergegeven dan in het huidige portaal. Bovendien heeft het nieuwe portaal meer mogelijkheden voor de toekomst, zoals het tonen van meer patiënteninformatie en het aansluiten van andere zorgverleners. 

Het huidige portaal is met de migratie van het Elektronisch Patiënten Dossier per 17 november 2023 niet meer toegankelijk. Het Martini Ziekenhuis wil het nieuwe portaal per 17 november aanstaande of zo spoedig mogelijk daarna, operationeel hebben en aanbieden. In 2024 geeft het ziekenhuis de verdere doorontwikkeling van het nieuwe portaal vorm. 

Binnenkort volgt nadere informatie over de toegang tot het nieuwe portaal en de daadwerkelijke datum waarop het operationeel is. 

Vragen? Neem dan contact op met Celeste Reker, adviseur transmurale samenwerking Martini Ziekenhuis, via 050 – 524 7622 of c.reker@mzh.nl.  

Terug naar overzicht