Nieuws

Digitale consultatie: actuele data via professionele samenvatting, voor huisartsenpraktijken die werken met Medicom, MicroHis en OmniHis

27 juli 2023

Per 1 augustus 2023 zijn er in VIPLive enkele veranderingen doorgevoerd in de digitale consultatiemodule. Deze veranderingen gelden voor het meesturen van medische gegevens bij een digitale... Lees meer

Doe VVT-verwijzing via VIPLive

6 juli 2023

Als je voor een patiënt een spoedopname tijdelijk verblijf of spoedopname WLZ in een zorginstelling moet regelen, kun je als huisarts in Groningen en Noord-Drenthe gebruikmaken van de... Lees meer

POCT: gebruik de actuele codes

15 juni 2023

Wil je geen declaratie voor POCT missen? Controleer dan of je de actuele codes gebruikt voor CRP- en HbA1c-metingen. Lees meer

Herinnering Chronische Nierschade

15 juni 2023

Heb je je als huisarts ook al aangemeld voor het project Chronische Nierschade? Deelname aan dit project biedt je de mogelijkheid om met een relatief kleine inzet van de huisartsenpraktijk, een... Lees meer

Update MTVP

15 juni 2023

Goed om te zien dat huisartsenpraktijken in groten getale meedoen of mee gaan doen aan het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)! Een korte tussentijdse update, zodat je weet wat je kunt... Lees meer

De oprichting van DokNoord is een feit!

23 mei 2023

Per mei 2023 is de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) onderdeel van DokNoord. Lees meer

Digitale gegevensuitwisseling in de (huisartsen)zorg

3 april 2023

De zorgvraag wordt complexer, er zijn steeds meer zorgverleners betrokken bij de zorg aan de patiënt en er is meer samenwerking tussen zorgverleners. Hierdoor is de uitwisseling van gegevens over... Lees meer

Polyfarmacie: samenwerking medicatiebeoordeling met ondersteuning van VIPLive nu beschikbaar!

3 april 2023

Vanaf nu is het mogelijk om de digitale consultatiemodule van VIPLive te gebruiken voor medicatiebeoordeling, in de samenwerking tussen huisarts en apotheek. Lees meer

Save the date: 9 mei feestelijke bijeenkomst RHO

3 april 2023

Op dinsdag 9 mei aanstaande vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats van de regionale huisartsenorganisatie (RHO). Start van deze feestelijke bijeenkomst is aan het eind van de middag. Alle... Lees meer

Nationale Diabetes Challenge Groningen weer van start

3 april 2023

Binnen de huisartsenzorg is er steeds meer aandacht voor preventie en persoonsgerichte zorg, zo ook binnen de ketenzorg van de GHC. Een bekend preventieprogramma behorend bij het zorgprogramma... Lees meer