No-show-beleid ketenzorg

Als onderdeel van de ketenzorg zorg je ervoor dat je patiënten volgens de richtlijn worden gecontroleerd (NHG-standaard). Neem daarom zelf contact op met de patiënt om te komen tot een nieuwe afspraak als de patiënt niet verschijnt. Door een actief follow-up-systeem te gebruiken, kun je zien welke patiënten op het spreekuur zijn geweest en welke niet.

Hieronder volgt een voorbeeld van een no-show-beleid dat in de huisartsenpraktijk gebruikt kan worden. Belangrijk uitgangspunt voor de huisartsenpraktijk is dat er duidelijke afspraken zijn over follow-up en registratie in het HIS rondom no-show. 

Wanneer is er sprake van een no-show-beleid ketenzorg GHC
Verschijnen patienten niet meer op je spreekuur en voldoe je meer dan 6 maanden niet aan de criteria voor minimale controlefrequentie (1x per 12 maanden)? Dan is er sprake van ‘no-show’ en dient onderstaand beleid in werking gezet te worden (zie ook het stroomschema no-show-beleid voor een beknopte weergave). Dit is ook van toepassing indien je gebruik maakt van de dienstverlening van Certe. Dit no-show-beleid is een voorbeeld en kan naar eigen inzicht aangepast worden.

Wat te doen als patiënt de afspraak niet nakomt
A. Bel de patiënt om te vragen waarom hij/zij niet op de afspraak tijdens het spreekuur is verschenen:

 • Patiënt is het vergeten of heeft een andere reden en wil wel een nieuwe afspraak: maak zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak voor het spreekuur.
 • Patiënt wil niet meer op controle, maak een afspraak voor deze patiënt bij de huisarts om dit te bespreken.

  Indien de patiënt beslist af te zien van verdere deelname aan ketenzorg, noteer dit in het journaal en meetwaardentabel onder:
  1. ‘deelname ketenzorg’ met antwoord ‘nee
  2. ‘reden geen programmatische zorg’ met antwoord ‘op verzoek patiënt’
   
 • Patiënt is niet te bereiken: stuur een brief  met de vraag om een nieuwe afspraak te plannen bij de POH.

B. Patiënt komt tweede keer niet op het spreekuur:

 • Stuur een brief met de vraag om een nieuwe afspraak te plannen bij de POH.

C. Patiënt komt derde keer niet op het spreekuur:

 • Stuur een brief met de vraag om een nieuwe afspraak te plannen bij de POH.

D. Patiënt verschijnt wederom niet op afspraak:

 • Stuur de patiënt een standaardbrief (zie voorbeeldbrief GHC). Als patiënt belt voor afspraak dan eerst naar spreekuur van de huisarts.
 • Huisarts en patiënt maken een afspraak.
  - Indien de patiënt weer voor controle wil komen dan leg je uit wat er van de patiënt wordt verwacht (inhoud ketenzorgprogramma) en maak je een afspraak bij de POH.
  - Indien de patiënt beslist af te zien van verdere deelname aan ketenzorg noteer je dit in het journaal en meetwaardentabel onder:
  1. ‘deelname ketenzorg’ met antwoord ‘nee’
  2. ‘reden geen programmatische zorg’ met antwoord ‘op verzoek patiënt’
  Door deze notering excludeer je de patiënt uit de ketenzorg. Zo nodig maak je met de patiënt afspraken over de controle buiten de ketenzorg. Dit noteer je in het HIS.
   
 • Als de patiënt niet reageert op de brief: noteer dit dan in het HIS (journaal en meetwaardentabel) onder:
  1. ‘deelname ketenzorg’ met antwoord ‘nee’
  2. ‘reden geen programmatische zorg’ met antwoord ‘op initiatief arts’
 • Blijf patiënt 1x per jaar uitnodigen (kan met de voorbeeldbrief GHC) voor het spreekuur en rapporteer dit in HIS (misschien verandert patiënt in de loop van de tijd van gedachten). In de brief staat vermeld dat de keuze bij de patiënt ligt.

Wanneer je de patiënt weer wilt includeren in de ketenzorg, dan kan dat door ‘deelname ketenzorg’ met antwoord ‘ja’, mits alle controles zijn uitgevoerd en geregistreerd. Hiermee wordt de patiënt weer meegenomen voor declaratie en registratie.

Het is belangrijk om de genomen acties in het HIS te registreren.

Stroomschema no-show-beleid