Persoonsgerichte en integrale zorg

Persoonsgerichte en integrale zorg is samen met je patiënt tot de beste zorg komen door de persoon centraal te zetten en niet alleen zijn of haar (chronische) aandoening. Daarbij is aandacht voor het dagelijks leven, de sociale omstandigheden, emoties, waarden en behoeftes van de patiënt. Bij persoonsgerichte zorg draait het om de interactie tussen de patiënt en jou als zorgverlener. NHG-richtlijnen en standaarden vormen hierbij de basis. Bij een deel van de patiënten zal gestandaardiseerde zorg aansluiten bij de behoefte van de patiënt. Bij een ander deel is het nodig om af te wijken van standaarden om aan te kunnen sluiten bij wensen en behoeften van de individuele patiënt.

Deze wensen en behoeften leg je, samen met patiënt, vast in een individueel zorgplan. 

Waarom persoonsgerichte zorg?
Zorgverleners die werken met persoonsgerichte zorg geven aan dat dit principe bijdraagt aan een betere relatie met patiënten. Er is sprake van effectievere consulten en meer inzicht in wat bij iemand werkt. Bovendien ervaren zij dat persoonsgerichte zorg bijdraagt aan inhoudelijker en leuker werk.

Patiënten hebben de regie, zijn hierdoor meer tevreden over de zorg en houden zich beter aan afspraken (InEen).
Dit vraagt wel om een cultuuromslag bij zowel de praktijkmedewerker als bij de patiënt.

Individueel zorgplan
Hoe en waar je een IZP vastlegt, spreek je af binnen je eigen praktijk. De opties hiervoor zijn:

 • de ‘P-regel’ door vermelding ‘IZP: ...’,
 • het ‘gezondheidsplan’ in VIPlive
 • het IZP in HIS (niet alle HIS-en hebben een format voor een IZP)

Het individueel zorgplan is de basis voor de vervolgcontacten en wordt waar nodig aangepast.

Onderdelen persoonsgerichte zorg

Het voeren van het ‘andere gesprek’
Wanneer gestandaardiseerde zorg niet de gewenste uitkomsten heeft, kan met een ‘ander gesprek’ beter aangesloten worden bij de hulpvraag, wensen en behoeften van de individuele patiënt. Een persoonsgericht gesprek kan ondersteund worden met een gespreksinstrument, bijvoorbeeld:

 • Spinnenweb, positieve gezondheid, via VIPLive beschikbaar:
  Twee vragenlijsten PG, één voor volwassenen en een eenvoudige vragenlijst. Deze vragenlijsten kunnen ter voorbereiding op een gesprek naar de patiënt verstuurd worden.
  De ‘PG-gezondheidsmeter’: deze kan tijdens het gesprek ingevuld worden.
 • NDF-gesprekskaart, zie NDF-toolkit

 

Contactmomenten op maat, zowel in frequentie als in vorm (fysiek of digitaal)
Zorg dat de controlefrequentie en consultvorm passend zijn bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt.
Een tussentijdse controle kan mogelijk ook telefonisch of via een beeldbelconsult, waar mogelijk in combinatie met thuismetingen via de VIPLive-app ‘spreekuur.nl’.
 

Inzet van digitale mogelijkheden
Voorbeelden van het inzetten van digitale mogelijkheden zijn:

 • Het voeren van een beeldbelconsult i.p.v. een fysiek consult in de praktijk
 • Thuismetingen
 • Chat-mogelijkheden via het patiëntenportaal of de VIP-app ‘spreekuur.nl’
 • De inzet van voorbereidende vragenlijsten via VIPLive
 • Waar mogelijk verwijzen naar thuisarts.nl

Samenwerking zorgnetwerk
Zorg dat je kennis hebt van de lokale sociale kaart en verwijs naar het sociale domein of de preventieprogramma’s (bijvoorbeeld GLI) wanneer dit passend is bij de problematiek van de patiënt.

Scholing persoonsgerichte zorg (Elann)

 • ‘Persoonsgerichte gespreksvoering’ door Evert Jan van Brugge
 • ‘Training positieve gezondheid’ (in het kader van MTVP)


Juni 2023