Provinciale samenwerking advance care planning (ACP)

Afbeelding acp.png

Bekijk welke praktische stappen zijn gezet op het gebied van advance care planning (ACP), ook wel proactieve zorgplanning genoemd. En hoe die jou als huisarts en medewerkers in de huisartsenzorg kunnen ondersteunen.

In december 2022 hebben we je geïnformeerd over de diverse regionale initiatieven waar we vanuit de GHC/regionale huisartsenorganisatie bij zijn aangehaakt. Initiatieven met als doel om samen in de regio de zorg toegankelijk te houden. Zo heeft een regionale projectgroep 'Voorbereiding Laatste Levensfase provincie Groningen' in nauwe samenwerking met partijen in Drenthe, diverse producten ontwikkeld om zorgverleners en burgers te ondersteunen. Tijdens een ACP-werkconferentie zijn deze producten toegelicht en gepresenteerd.

Start regionale samenwerking ACP
Op vrijdag 31 maart jl. vond de regionale ACP-Werkconferentie 'Alleen met elkaar' plaats in Hanze Plaza in Groningen. Tijdens de werkconferentie zijn de volgende producten opgeleverd en toegelicht:

De werkconferentie was ook meteen de start van de regionale samenwerking in de provincie Groningen. Die samenwerking kunnen we 'alleen mét elkaar' goed organiseren. Met bijna 150 afgevaardigden van de samenwerkingspartijen was het een zeer geslaagde bijeenkomst! Er is een sfeerreportage gemaakt. Ook is het mogelijk om het ochtendprogramma van de werkconferentie terug te kijken.

Wat kun je alvast doen in de huisartspraktijk?
In deze minidocumentaire over de voorbereiding op de laatste levensfase (15.15 minuten) wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van ACP/proactieve zorgplanning. Kaderhuisarts Jan Pieter de Kroon heeft meegewerkt aan deze minidocumentaire. Eind vorig jaar hebben we je geïnformeerd over het beschikbaar stellen van het ACP-formulier in VIPLive. Inmiddels is al voor meer dan 500 patiënten het ACP-formulier in VIPLive ingevuld. We krijgen veel positieve reacties vanuit het zorgveld over de mogelijkheid om ACP-informatie digitaal met elkaar te delen. 

Vervolgstappen
ACP is een onderwerp binnen actielijn 1 van de regionale werkagenda ‘Gezonde Groningers, gezonde zorg’ waarover je in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen. De komende tijd houden we je op de hoogte van de diverse ontwikkelingen.