Samenwerken werkt

31 oktober 2022

Om de zorg toekomstbestendig te houden zal de zorg steeds meer in netwerken georganiseerd gaan worden. Netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De voorbereiding van deze verandering is in volle gang. Ook in onze regio.

Beeld RHO 2.PNG

Vanuit de huisartsenzorg zijn wij aangesloten bij de diverse initiatieven waar regionale partijen in de zorg samen deze verandering moeten gaan vormgeven. Denk aan de ontwikkelingen van het Regiobeeld Noord naar de regiovisie ‘Gezonde Groningers, gezonde zorg’.

Daarnaast zijn we onder andere betrokken bij digitalisering via het netwerk RIVO-Noord, bij preventie via Preventie Overleg Groningen (POG) en bij ouderenzorg, zoals via Netwerk Dementie Groningen, Alzheimercentrum Groningen en Netwerken Palliatieve Zorg Groningen. Ook zijn we aangehaakt bij het onderwerp zorgorganisatie en -coördinatie via Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) en bij de arbeidsmarktproblematiek via ZorgpleinNoord.

Dit met als doel om samen de zorg in de regio toegankelijk te houden!

RHO
Deze initiatieven tot meer samenwerking in de regio sluiten aan op de plannen voor een Regionale Huisartsen Organisatie (RHO). Ook de RHO gaat immers over regionale samenwerking en over belangenbehartiging. We zijn druk aan de slag met het formele traject ter voorbereiding op de oprichting van de RHO.

Nieuwe overeenkomsten
Eind 2022 lopen onze huidige overeenkomsten met Menzis af. Op dit moment zijn we met Menzis in gesprek over de nieuwe overeenkomsten. Zodra hierover duidelijkheid is, zullen we je hierover nader informeren.

Terug naar overzicht