Diabetes

Wat is diabetes?

Diabetes Mellitus is een aandoening waardoor er te veel glucose (suiker) in het bloed zit.

Wanneer iemand diabetes type 2 heeft maakt het lichaam te weinig insuline aan en/of zijn de cellen er ongevoeliger voor geworden. Dit heet insulineresistentie. Vaak is het nodig om bloeddruk en cholesterol te behandelen. Suikerziekte is een chronische ziekte die bij onvoldoende regulering kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals hart- en vaatproblemen, blindheid, nierproblemen of voetproblemen.

Diabetes is over het algemeen goed te behandelen

Diabetes is niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Hoe eerder problemen worden ontdekt, hoe beter ze kunnen worden behandeld. Daarom worden mensen met diabetes jaarlijks uitgebreid onderzocht: de bloeddruk, de voeten, de werking van de nieren en het cholesterolgehalte worden gecontroleerd en om het jaar wordt een foto van het netvlies (een fundusfoto)  gemaakt.

Het team van zorgverleners rondom een patiënt met diabetes heeft duidelijke afspraken over de samenwerking met andere zorgverleners, zoals internisten en fysiotherapeuten.

De huisartsenpraktijk

De huisarts levert diabeteszorg volgens de 'Zorgstandaard voor diabetes type 2' van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap. In deze Zorgstandaarden is vastgelegd welke zorg mensen met diabetes moeten krijgen, hoe vaak ze moeten worden gecontroleerd en naar wie ze moeten doorgestuurd bij problemen. In een huisartsenpraktijk is vaak een praktijkondersteuner of verpleegkundige werkzaam die uw diabetescontrole uitvoert en die hiervoor een aparte opleiding heeft gevolgd. De huisarts wordt door deze praktijkondersteuner goed op de hoogte gehouden. De kwartaalcontroles worden, zoals omschreven in de zorgstandaard, veelal door de praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner uitgevoerd en de jaarcontroles door de huisarts.

Vanuit de huisartsenpraktijk kan de patiënt, naast eventuele medicamenteuze behandeling ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkondersteuner.

De diëtist

Voor een persoon met diabetes is goede voeding belangrijk. Het kan raadzaam zijn hiervoor een diëtist te raadplegen die samen met de patiënt gaat kijken naar een goede balans in het eten. Indien de huisarts of praktijkverpleegkundige dit nodig acht, wordt de diabetespatiënt voor een aantal behandelingen doorverwezen naar een diëtist die aangesloten is bij de GHC. De diëtist kan de rekening rechtstreeks indienen bij de GHC, hiervoor hoeft de patiënt niet te betalen (gaat niet ten koste van het eigen risico), mits deze door de huisarts of verpleegkundige is doorverwezen.

De pedicure en podotherapeut

Tijdens de voetcontrole stelt de praktijkverpleegkundige vast welke Simm’s classificatie en welk zorgprofiel een patiënt met diabetes heeft. Patiënten met zorgprofiel 2 en 3 worden doorverwezen naar een gecontracteerde medisch pedicure en patiënten met zorgprofiel 4 worden verwezen naar een gecontracteerde podotherapeut. Deze medisch pedicures en podotherapeuten weten precies hoe ze diabetesvoeten moeten behandelen. De medisch pedicure, podotherapeut en de praktijkverpleegkundige kunnen ook vertellen of en zo ja hoeveel behandelingen een patiënt vergoed kan krijgen. De pedicure en podotherapeut declareren in dit geval rechtstreeks bij de GHC.

Fundusfoto

Mensen met diabetes lopen het risico op diabetische retinopathie. Deze aandoening aan het netvlies wordt veroorzaakt door aantasting van de bloedvaatjes van het netvlies. Aangezien patiënten met diabetes een verhoogd risico hebben op deze aandoening worden zij tenminste één keer per twee jaar verwezen voor een fundusfoto. Door foto’s te maken van het netvlies kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekt worden en is er behandeling mogelijk om verdere problemen te voorkomen. Patiënten kunnen in vrijwel alle gevallen op korte afstand van hun woonplaats terecht voor het maken van de fundusfoto. De huisarts of praktijkverpleegkundige zal de patiënt hiervoor een digitale verwijzing meegeven.

Meer informatie

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de Diabetes Zorgwijzer: de patiëntenversie van de 'Zorgstandaard voor diabetes type 2' van de NDF. De volledige Zorgwijzer vindt u op de website van de Diabetesvereniging Nederland.

De NDF Zorgstandaard heeft een 'eigen' website met gedetailleerde informatie. U vindt de NDF Zorgstandaard ook terug in de lijst met downloads onderaan deze pagina.