Digitale gegevensuitwisseling in de (huisartsen)zorg

3 april 2023

De zorgvraag wordt complexer, er zijn steeds meer zorgverleners betrokken bij de zorg aan de patiënt en er is meer samenwerking tussen zorgverleners. Hierdoor is de uitwisseling van gegevens over patiënten van steeds groter belang. Dat moet niet alleen veilig gebeuren, maar ook betrouwbaar en gemakkelijk. Welke mogelijkheden zijn er? Die hebben we voor je op een rij gezet.

digitalisering afbeelding.jpg
  • Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kun je de professionele samenvatting vanuit het huisartsendossier en belangrijke onderdelen vanuit het medicatiedossier van de apotheek delen. De uitwisseling van deze medische gegevens via het LSP kan pas plaatsvinden wanneer de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven.Let op: de tijdelijk Corona opt-in stopt per 4 april 2023. Vanaf deze datum is gegevensuitwisseling op de huisartsenpost dus alleen mogelijk met toestemming van de patiënt. Op deze pagina vind je voorlichtings -en promotiematerialen om je patiënten volledig te informeren.  
  • Door het ACP-formulier in VIPLive te gebruiken deel je belangrijke behandelwensen van de patiënt direct met de huisartsenpost (DDG). In deze video (2 min.) zie je hoe dit werkt.
  • Gebruik een Topicus-memoveld  (voorheen ook wel bekend als ‘special notes’) om relevante informatie over een patiënt  te delen met de collega’s in de ANW-dienst. Dit betreft informatie over een patiënt die waarschijnlijk een beroep gaat doen op de huisartsenpost.
  • Medicatiebeoordeling via VIPLive 

Papieren GHC-huisartsenmap vervalt
Het LSP, het ACP-formulier via VIPLive en het Topicus-memoveld vervangen hiermee de GHC-huisartsenmap. Daar waar deze digitale mogelijkheden worden ingezet, vervalt de GHC-huisartsenmap. In andere gevallen kun je de huisartsenmap nog gebruiken. Ons advies is om de digitale mogelijkheden steeds meer te benutten, ook gezien de GHC-huisartsenmap op termijn helemaal verdwijnt.

Terug naar overzicht