Regionale samenwerking: ontwikkeling regiovisie ‘Gezonde Groningers, gezonde zorg’

27 juli 2022

Er zijn grote veranderingen nodig om de zorg in Groningen en Noord-Drenthe toegankelijk te houden in de toekomst. Steeds meer vergrijzing en steeds minder jongeren zorgen voor grote uitdagingen. Naar verwachting daalt het aantal zorgverleners in de provincie Groningen. Daartegenover staat een toename van het aantal inwoners met chronische ziekten. En de gezondheid van inwoners van de Ommelanden is relatief ongunstig. Deze knelpunten zijn in 2020 vastgesteld in het Regiobeeld Noord.

Regiobeeld_ Voorkant Regiobeeld 2020.jpg

Van regiobeeld naar regiovisie
Het Regiobeeld Noord brengt de knelpunten en uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg in kaart voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Als vervolg op het Regiobeeld Noord wordt samen met partijen in de regio een regiovisie ‘Gezonde Groningers, gezonde zorg’ ontwikkeld.

Waarom een regiovisie?
De regiovisie gaat scherper in beeld brengen wat de uitdagingen en knelpunten op het gebied van gezondheid en zorg zijn die we nu al zien én die de komende 10 jaar op ons afkomen. Doel van deze regiovisie is een antwoord formuleren op die uitdagingen en knelpunten: welke acties zijn er nodig om de Groningers en de zorg gezond te houden én hoe zorgen we dat die acties succesvol zijn?

Samenwerkende organisaties
De deelnemers aan het Preventie Overleg Groningen (POG) en Groningen Beter hebben aan Aletta Advies opdracht gegeven om een Regiovisie op te stellen. Dit gebeurt met financiële steun van de Provincie Groningen. En met ondersteuning van de programmamanagers van het Preventie Overleg Groningen en van Groningen Beter. Vanuit de GHC zijn we bij beide samenwerkingsverbanden aangehaakt.

Vervolgstappen
De komende periode wordt verder gewerkt aan de regiovisie. Zodra meer bekend is over wat de regiovisie betekent voor de huisartsenzorg die jij verleent, laten we het weten.

Terug naar overzicht