Groen licht huisartsen voor de oprichting Regionale Huisartsen Organisatie

Op donderdag 7 juli jongstleden hebben de raad van afgevaardigden van Doktersdienst Groningen en de ledenraden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en de Huisartsenkring Groningen unaniem ingestemd met de oprichting van de RHO Groningen en Noord-Drenthe (werktitel).

Deze instemming is een belangrijke mijlpaal in de aanloop naar de uiteindelijke totstandkoming van een krachtige huisartsenorganisatie die in deze roerige tijden zal staan voor een sterke regionale belangenbehartiging met eenheid in beleid, kortere lijnen in de regio, meer slagkracht en minder bestuurlijke drukte. De instemming betekent dat de initiatiefnemers in de komende periode het traject om te komen tot de vorming van de RHO Groningen kunnen voortzetten.

Voordat we aan de slag kunnen gaan met het uitwerken van statuten, reglementen en andere zaken zullen nog een aantal andere formele stappen gezet moeten worden. Zo moeten ook de raden van toezicht van Elann en DDG formeel nog instemmen met de het bedrijfsplan voor de RHO. Daarnaast zijn de ondernemingsraad en de cliëntenraad van DDG om advies gevraagd. Hun reacties worden in de komende periode verwacht.

Het is de bedoeling om de RHO Groningen per 1 januari 2023 op te richten.

Binnen de RHO Groningen zullen GHC/Elann en DDG hun huidige activiteiten blijven uitvoeren; hun opdracht, taken en verantwoordelijkheden veranderen niet, evenals de positie van de werknemers.

namens de deelnemende organisaties,

Paul Rademaker
Trudy Oldenhuis
Ingrid Gerdez-Gerrits
Tineke Hummel
Marcel van Keulen
Erik Noordhof
 

Publicatiedatum: 13 juli 2022