Nieuwe digitale vragenlijsten VIPLive

31 oktober 2022

Er zijn nieuwe digitale vragenlijsten beschikbaar in VIPLive: over positieve gezondheid en om de ketenzorgconsulten voor te bereiden.

rechtenvrij Spinnenweb_Positieve_Gezondheid.jpg

Positieve gezondheid
In de zorg richten we ons vaak op gezondheidsproblemen en hoe die te behandelen. Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, hoewel die natuurlijk wel behandeld wordt, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Dit onderwerp kwam ook aan bod tijdens de GHC-Onderwijsdag. Binnen VIPLive zijn er nu drie functionaliteiten die je op het gebied van positieve gezondheid kunnen ondersteunen.

We hadden al de gesprekstool ‘het spinnenweb’ ter ondersteuning van het gesprek met de patiënt. Deze tool vind je in VIPLive op de actiepagina van de patiënt bij ‘inventarisaties’. Klik vervolgens naar ‘Positieve Gezondheid’.

Daarnaast vind je op dezelfde actiepagina nu ook vragenlijsten positieve gezondheid om te versturen naar de patiënt of om via VIPLive samen met de patiënt in te vullen. Ga hiervoor naar ‘verstuur vragenlijst’ en selecteer de juiste vragenlijst. Je kunt hier kiezen uit twee opties: de standaard versie of de eenvoudige variant waar de vragen via smileys beantwoord kunnen worden.

Algemene consult-voorbereidende vragenlijst
De consult-voorbereidende vragenlijsten voor CVRM en Diabetes zijn recent vervangen door een algemeen consult-voorbereidend formulier. Dit formulier kun je dus voor alle ketens gebruiken. De patiënt vult alleen het gedeelte in dat van toepassing is. Ook deze vragenlijst vind je door te klikken op ‘verstuur vragenlijst’.

Als je vooraf aan een consult een digitale vragenlijst naar een patiënt stuurt, geef je de patiënt de kans om rustig over de antwoorden na te denken en ga je samen goed voorbereid het gesprek in. Deze aanpak sluit aan op persoonsgerichte zorg, doordat je inspeelt op de wensen en behoeften van de patiënt. De inzet van dergelijke digitale vragenlijsten is al aangekondigd in het item over persoonsgerichte zorg van juni 2022

Heb je vragen over VIPLive?
Neem dan contact op met Ewout Kotterink, projectleider digitalisering.  

Terug naar overzicht