Doorontwikkeling chronische zorg

We gaan in de komende periode aan de slag met de verdere verbetering van de chronische zorg in de lopende zorgprogramma’s. Dit doen we onder meer met inzet op persoonsgerichte zorg en preventie. Door het bieden van concrete handvatten, ondersteunen we je bij de uitvoering van je werkzaamheden in de huisartsenpraktijk.

Persoonsgerichte zorg
Ketenzorg is vaak geprotocolleerde zorg, waarbij je uiteraard oog houdt voor de individuele patiënt en zijn of haar wensen. We ondersteunen je om persoonsgerichte zorg te bieden door:

  • Te helpen met definiëren van de (start)doelgroep en het stapsgewijs toepassen van persoonsgerichte zorg.
  • Mee te denken over het kiezen van de juiste instrumenten, om een ander soort - meer persoonsgericht - gesprek te voeren met deze doelgroep.
  • Te scholen op deze instrumenten.
  • Te helpen met hoe je wensen en doelen vastlegt in het individueel zorgplan (IZP).
  • Digitale instrumenten beschikbaar te stellen die je kunt inzetten bij persoonsgerichte zorg. Denk hierbij aan dat patiënten digitaal zelfmetingen doorgeven of digitale vragenlijsten invullen ter voorbereiding op het consult. 

Meer lezen over persoonsgerichte zorg:

Preventie
We willen meer aandacht geven aan preventie en de inzet van preventie toegankelijker maken door:

  • Inzichtelijk te maken welke preventieprogramma’s er in de regio zijn en de mogelijkheid te creëren hiernaar te verwijzen.
  • De sociale kaart goed in beeld te krijgen voor doorverwijzing naar preventieprogramma’s en andere betrokkenen in het zorgnetwerk, zoals het sociaal domein.

Juni 2022