Gezonde Groningers, gezonde zorg

Afbeelding GOG.png

De regionale huisartsenorganisatie is betrokken bij de diverse werkagenda’s voortkomend uit de Regiovisie ‘Gezonde Groningers, gezonde zorg’. Een update van de ontwikkelingen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de opdrachten die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn geformuleerd te vertalen naar regionale opdrachten en werkagenda’s. Dit heeft geresulteerd in de Regiovisie ’Gezonde Groningers, gezonde zorg’ die op 23 februari jl. is overhandigd aan Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen.

Van integraal zorgakkoord naar regionale werkagenda
De uitdagingen in de provincie zijn groot: inwoners in de provincie Groningen zijn minder gezond dan inwoners in andere delen van het land. Ook tussen Groningers onderling bestaan er grote verschillen in gezonde levensjaren. In dit artikel hebben we jullie vorig jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen waarbij het Regiobeeld Noord de basis is. Dit regiobeeld moet voor 1 juli 2023 herijkt worden en aansluiten bij de landelijke opdrachten vanuit het IZA, GALA etc.

Gezamenlijke start aanpak regionale knelpunten
Vrijwel iedereen is voor regionale samenwerking, maar weet ook dat het erg lastig kan zijn om tot goede afspraken te komen. Daarom is naast het presenteren van de regiovisie op 23 februari jl. een start gemaakt met het maken van afspraken over de aanpak van de regionale knelpunten. In de provincie Groningen gaan we dat doen vanuit vier actielijnen. Hiermee is de koers voor de komende tien jaar uitgezet, waar we gezamenlijk aan werken.

De vier actielijnen:

  1. Meer doen met beschikbare middelen
  2. Meer preventie, welzijn en samenleving
  3. Data gebaseerd werken en monitoren
  4. Professionals van de toekomst

Gezondheidsoverleg Groningen (GOG)
Binnen deze actielijnen worden verschillende thema’s en projecten ondergebracht, dit is nog in ontwikkeling.  Alle actielijnen met de bijbehorende thema’s en projecten worden afgestemd in het overkoepelend Gezondheidsoverleg Groningen (GOG). Ruim 40 organisaties zijn verenigd in dit overleg, ook vanuit de huisartsenorganisatie zijn we hierbij aangesloten.

De komende tijd worden in dit overleg afspraken gemaakt over de concrete plannen. We houden je hiervan op de hoogte!