kopie poct

Het zorgprogramma CVRM (Cardiovasculair Risico Management) heeft tot doel om bestaande hart- en vaatziekten te stabiliseren en erger te voorkomen. Ook richt het zich op de preventie van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico hierop. Denk hierbij niet alleen aan behandeling van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar ook aan coaching omtrent een gezonde leefstijl. Deze aanpak verkleint het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk.

 • Start zorgprogramma

  Hoe kun je als huisartsenpraktijk starten met het zorgprogramma? Welke voorwaarden gelden er zoal en welke voorbereiding is nodig?

  Voorwaarden

  Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen starten met het zorgprogramma:

  • De huisartsenpraktijk heeft de reeds gecontracteerde zorgprogramma’s op orde.
  • Een praktijkconsulent van de GHC heeft een praktijkbezoek gebracht.
  • De patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma zijn in kaart gebracht.
  • De overeenkomst voor deelname is getekend en terug gestuurd naar de GHC.

  In de overeenkomst voor deelname staat het volledige overzicht van voorwaarden.

  Deze stappen zijn nodig om als huisartsenpraktijk te starten met het zorgprogramma:

  1. Geef aan de GHC door dat je wilt starten met het zorgprogramma. [link naar contactgegevens invoegen] [instroomdata noemen]
  2. Praktijkbezoek door praktijkconsulent GHC.
  3. Breng de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma in kaart:
   • Zoek, of maak, in het HIS het juiste ‘CVRM-protocol’, dat overeenkomt met de registratieset GHC (zie zorgprotocol).
   • Download de inkaartlijst CVRM GHC, via: VIPLive > inzicht > rapporten >’inkaartlijst CVRM GHC’.
   • Noteer, in het HIS-protocol, bij de patiënten die op de inkaartlijst staan het volgende:
    • Wie hoofdbehandelaar is: ‘huisarts’ of ‘specialist’
    • Bij hoofdbehandelaar huisarts: zet deelname ketenzorg op ‘ja’ of ‘nee’ (vul alleen ‘ja’ in bij de patiënten die volgens protocol gezien en geregistreerd zijn)
   • Met bovenstaand inkaartproces toont de huisartsenpraktijk aan dat de patiënten die in aanmerking komen voor het zorgprogramma op de juiste manier in kaart zijn gebracht.
  4. Onderteken de overeenkomst voor deelname en stuur deze terug naar de GHC.
   • Deadline: vóór de instroomdatum.
 • Zorgprotocol

  Het zorgprotocol:

  • beschrijft per fase de zorg die de huisartsenpraktijk levert aan de patiënt, volgens dit zorgprogramma.
  • is een afgeleide van de NHG-Standaard CVRM 2019.
 • Samenwerking

  Als de situatie er om vraagt kan de huisarts of praktijkondersteuner zorgverleners en instanties buiten de huisartsenpraktijk inschakelen voor advies, aanvullende onderzoeken of gespecialiseerde behandelingen. Sommige van deze in te schakelen zorgverleners zijn ketenpartners. Ketenpartners hebben een contract met de GHC. De GHC draagt zorg voor de uitbetaling aan de ketenpartners voor de zorg die ze hebben geleverd binnen het zorgprogramma.

  Ketenpartners

  • Diëtisten: geven voedingsadvies ‘op maat’ 
  • Verwijsredenen (één of meerdere mogelijk) 
  • Hypercholesterolemie
  • Hypertensie
  • Overgewicht
  • Specifiek CVRM-gerelateerde voedingsvragen, -problemen en/of complicaties 
 • Declareren

   

  • De huisarts declareert per kwartaal via het programma VIPLive, door een lijst in te dienen met de patiënten die meedoen aan het zorgprogramma op de peildatum.
  • De patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen doen mee aan het zorgprogramma (zie zorgprotocol).
  • Hoe declareren: zie handleiding VIPLive medewerkers huisartsenpraktijk