Tijd voor taart: 5000e medicatiebeoordeling

1 mei 2024

Apotheek Sorghvliet te Veendam heeft de 5000e medicatiebeoordeling uitgevoerd, een mijlpaal! Dit moment is dan ook niet onopgemerkt voorbij gegaan. Vanuit het bestuur van Apothekers Coöperatief Groningen (ACG) hebben Ebian Brill en Hilde Otterman een taart gebracht bij het team van deze apotheek.

Ook deze 5000e medicatiebeoordeling is verricht volgens het ‘Stappenplan Medicatiebeoordeling’. Samen met de ACG hebben we dit stappenplan opgesteld en in april 2022 geïntroduceerd. 

Lees meer

Terug naar overzicht