Samenwerking Apothekers Coöperatief Groningen (ACG) en Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC)

12 april 2022

Apothekers en huisartsen zijn belangrijke samenwerkingspartijen. Daarom hebben Apothekers Coöperatief Groningen (ACG) en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) de regionale samenwerking gezocht. We verkennen de manieren waarop we elkaar kunnen versterken. Ook kijken we naar de mogelijkheden om de zorg slimmer te gaan organiseren.

Regionale samenwerking: kansen en mogelijkheden
Samenwerking tussen huisartsen en apothekers gebeurt vooral op lokaal niveau. Het is daar waar de kansen tot versteviging van de samenwerking op het gebied van de farmaceutische zorg liggen. Daarnaast zijn er vraagstukken die een regionaal karakter hebben. De ACG en GHC willen apothekers en huisartsen hierbij ook ondersteunen. Zo zijn we de volgende drie projecten gestart:

  1. Voorschrijven volgens het Groninger Formularium (GF);
  2. Project VIPLive;
  3. Project Polyfarmacie.

De zorg is volop in beweging
Binnen de geïntegreerde eerstelijns farmaceutische zorg zijn de huisarts en de openbaar apotheker twee centrale spelers. Onze expertises zijn complementair aan elkaar. Door de complexere zorgvragen in de eerste lijn en door vergrijzing en verschuiving van zorg vanuit de tweede lijn, is het van groot belang dat we onze expertises door een goede samenwerking optimaal benutten. Daarbij is samenwerking geen doel op zich maar een middel om te komen tot betere zorg voor patiënten. 

Project Polyfarmacie en Project VIPLive
De wijze waarop medicatiebeoordelingen uitgevoerd worden, kent veel diversiteit. ACG en GHC hebben daarom gezamenlijk het ‘Stappenplan Medicatiebeoordeling’ opgesteld. Dit voorziet in een uniforme werkwijze waarbij er uiteraard ruimte wordt gelaten voor lokale verschillen. Apothekers en huisartsen hebben dus vanaf nu de mogelijkheid om op eigen initiatief, afgestemd binnen de eigen FTO-groep, te starten met dit stappenplan. Het stappenplan kun je vinden op de website van de GHC (Ouderenzorg-> samenwerking). 

Daarnaast starten we op de korte termijn met een kleine pilot met 5 apothekers en een aantal huisartsen waarbij we aan de hand van het ‘Stappenplan medicatiebeoordeling’ gaan testen of digitale consultatie en communicatie via VIPLive een toegevoegde waarde heeft in de samenwerking tussen apothekers en huisartsen. Als de uitkomsten positief zijn, komt VIPLive later dit jaar beschikbaar voor alle ACG-leden. Uiteraard informeren we je over de uitkomsten van de pilot.

Samen de zorg slimmer organiseren
De ACG en GHC zullen je de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang van de verschillende projecten. Heb je zelf ideeën om samen de zorg slimmer te gaan organiseren? Laat het ons weten! Je kunt contact opnemen met Ina de Vries, beleidsadviseur GHC, via i.de.vries@ghcgroningen.nl of 06 51255421.

Terug naar overzicht