Update persoonsgerichte zorg

27 september 2022

In de nieuwsbrief van juni jl. hebben we je geïnformeerd over de doorontwikkeling van de chronische zorg. Hierbij leggen we de nadruk op persoonsgerichte zorg en preventie, wat in lijn is met landelijke ontwikkelingen. Veel praktijken hebben persoonsgerichte zorg al een plek gegeven in de dagelijkse praktijkvoering. De komende tijd zetten we stappen waardoor ook in de geprotocolleerde (chronische) zorg meer ruimte komt voor de individuele wensen en behoeften van de patiënt.

Naast het bieden van tools en een handreiking, zoals we in juni jl. hebben gecommuniceerd, gaan we in de komende periode aan de slag met het verwerken van persoonsgerichte zorg in onze protocollen. Ook houden we ons huidige kwaliteitsbeleid en toetsingskader tegen het licht. Het registreren van individuele wensen en doelen in een individueel zorgplan heeft ook onze aandacht, waarbij het uitgangspunt is dat dit voor medewerkers in de huisartsenpraktijk praktisch en haalbaar is.

Persoonsgerichte (keten)zorg betekent niet in alle gevallen een verandering van werkwijze. Vaak blijft het protocol en de richtlijn het uitgangspunt in de behandeling, maar komt er meer ruimte en aandacht voor een persoonsgerichte aanpak. Belangrijk hierbij is wat ons betreft dat dit niet leidt tot meer ervaren werkdruk en administratieve last.

In het scholingsaanbod is er de komende tijd meer aandacht voor persoonsgerichte zorg. Tijdens de GHC Ketenzorg-Onderwijsdag 2022 komt dit onder andere aan bod. Daarnaast organiseren we in november 2022 de nascholing Persoonsgerichte gespreksvoering in de praktijk, voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die gesprekstechnieken bewust willen toepassen om patiënten te begeleiden bij het opstellen van concrete persoonlijke doelen.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over hoe we je helpen bij het verlenen van persoonsgerichte (keten)zorg.

Terug naar overzicht