Regioprestaties Menzis aanvinken

1 november 2021

We krijgen vragen van huisartsen over de overeenkomst van Menzis voor 2022 en over de bijbehorende module ‘Resultaatbeloning Regioprestatie’. Huisartsen vragen zich af of ze de opgenomen regioprestaties mogen aanvinken.

Het antwoord? Ja, deze regioprestaties kunt u aanvinken, als u verwacht de gestelde doelen in 2022 te behalen.

Het gaat om onderstaande regioprestaties, die elk te maken hebben met ontwikkelingen waar we als GHC mee bezig zijn of gaan.

 1. Digitalisering via VIPLive, minimaal één van de volgende mogelijkheden:
 • Communicatie tussen zorgverleners en met patiënt via portaal en app
 • Gebruik van thuismetingen
 • Gebruik van beeldbellen met patiënt
 • Gebruik van digitale vragenlijsten
 1. Advance Care Planning (ACP)
 • De huisarts neemt uiterlijk in 2022 aantoonbaar deel aan de GHC-nascholing Advance Care Planning (ACP); deze nascholing vindt meerdere keren plaats en verschijnt nog in de nascholingsagenda op de Elann-website
 • Daarnaast legt de huisarts de afspraken ACP vast volgens de werkwijze van de GHC of volgens de werkwijze zoals deze door Menzis is gecontracteerd met een samenwerkingsverband
 • Meer info volgt in een latere fase
 1. Op-in-percentage LSP
 • De huisarts heeft in 2022 voor minstens 35% van zijn ingeschreven patiënten het dossier aangemeld bij het LSP (opt-in)
 1. Voorschrijven conform formularium GHC longziekten
 • Het formularium is een handreiking voor voorschrijvers in de eerste en tweede lijn
 • Bedoeld voor de volgende patiëntengroepen: volwassen patiënten waarbij de diagnoses astma of COPD voor het eerst wordt gesteld; patiënten met astma of COPD waarvan de behandelaar van mening is dat de bestaande medicatie gewijzigd dient te worden  

Huisartsen kunnen per kwartaal deelnemen aan een regioprestatie. Indien u bijvoorbeeld verwacht per 1 april 2022 aan een bepaalde regioprestatie te voldoen, dan kunt u vanaf dat kwartaal de desbetreffende regioprestatie aanvinken. De vergoeding wordt alleen voor dat kwartaal en de daarop volgende kwartalen betaald, dus niet met terugwerkende kracht. 

Terug naar overzicht