Transmuraal formularium Groningen inhalatiemedicatie bij Astma/COPD

1 oktober 2020

Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een handvat aan bij het voorschrijven van geneesmiddelen die in aanmerking komen bij een bepaalde indicatie. Hierbij worden per symptoom, klacht of ziekte behandelopties aangeboden, onderverdeeld in behandelstappen en/of therapiekeuze. Formularia kunnen gebundeld worden op landelijke, regionaal en zelfs lokaal niveau. (Bron: www.formularium.nl)

Waarom een formularium?
Er zijn veel verschillende inhalatiesystemen. Inhalatiesystemen vereisen vaak hun eigen inhalatietechniek. Het is daarom een hele uitdaging om de perfecte match tussen patiënt en inhalator te vinden. Dit longformularium helpt bij het maken van een goede keuze voor de patiënt. De intentie is om dit longformularium per 2022 onderdeel te laten zijn van het Groninger Formularium van de Groninger Apotheken Vereniging (GAV).

Hoe is het formularium tot stand gekomen?
Het Kernteam Longen van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) heeft in overleg met Menzis het initiatief genomen om een longformularium te ontwikkelen. Naast het Kernteam zijn twee longverpleegkundigen, uit de eerste en tweede lijn, betrokken geweest.

Gebruik formularium
Het formularium is een handreiking voor voorschrijvers in de eerste en de tweede lijn. Het is bedoeld voor de volgende patiëntengroepen:

  • Volwassen patiënten waarbij de diagnose astma of COPD voor het eerst wordt vastgesteld;
  • Patiënten met astma of COPD waarvan de behandelaar van mening is dat de bestaande medicatie gewijzigd dient te worden.

Het longformularium is niet bedoeld om goed ingestelde patiënten over te zetten. De inhalatoren die nu tot volle tevredenheid worden gebruikt, kunnen worden gecontinueerd. Ook is het longformularium niet bedoeld als preferentiebeleid.

Samenvattingskaarten
In het ‘Transmuraal formularium Groningen inhalatiemedicatie Astma/COPD’ staan handige overzichten zodat u snel kunt vinden welke behandeling de voorkeur heeft. Onderaan deze pagina kunt u de samenvattingskaarten downloaden.

Uitgangspunten bij het maken van keuzes
Bij het maken van keuzes is de volgende werkwijze gehanteerd:

  1. Inhalatie-capaciteit/kenmerken van de patiënt
  2. Interne weerstand van de inhalator
  3. Effectiviteit van het medicijn (o.a. deeltjesgrootte en farmacokinetiek)
  4. Met welke medicatie hebben de huisartsen/longartsen al ervaring (praktijk)
  5. Uniformiteit in toediening/gebruikersgemak (bevordert de therapietrouw).

Looptijd van het formularium
De looptijd van dit formularium is oktober 2020 t/m december 2021.

Relevante documenten

Heeft u vragen over het longformularium?
Neem dan contact op met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC).

Terug naar overzicht