Intervisie praktijkmedewerkers

Bent u praktijkmedewerker en wilt u meedoen aan intervisie met andere praktijkmedewerkers? Meld u dan aan voor een intervisiegroep. De intervisiegroepen zijn bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de uitvoering van zorgprogramma’s van de GHC.

Intervisie is een vorm van scholing en ontwikkeling. Het doel van intervisie is het op peil houden of verbeteren van het professioneel functioneren. Het is een methode om van successen en problemen in het werk te leren. Dit gebeurt door eigen casussen te bespreken met in dit geval andere praktijkmedewerkers.

Hoe aanmelden voor een intervisiegroep

Wilt u zich aanmelden voor een intervisiegroep? Kies hieronder dan een intervisiegroep in uw regio en neem contact op met de desbetreffende contactpersoon. 

Rol GHC

De GHC heeft ondersteund bij het opzetten van deze intervisiegroepen. Nu deze intervisiegroepen zijn opgezet en alles loopt, heeft de GHC hier geen proactieve rol meer in. Maar op verzoek denken we graag met u mee. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het vinden van een gastspreker bij één van uw intervisiebijeenkomsten. Of wilt u graag deelnemen aan intervisie en een intervisiegroep in uw regio opstarten? Neem voor deze of vergelijkbare vragen contact op met Joke Beukema van de GHC.