Inventarisatie van knelpunten arbeidsmarkt huisartsenzorg

Om met de juiste activiteiten aan de slag te gaan, zijn de knelpunten in de regio geïnventariseerd.

Naast landelijke onderzoeken zoals Arbeidsmarkt huisartsenzorg regio Groningen, Friesland en Drenthe, Nivel 2021 is door Zorgadvies Groningen en ZorgpleinNoord in 2022 ook regionaal onderzoek gedaan. De uitkomsten van de diverse onderzoeken hebben er toe geleid dat medewerkers van Elann, DDG en de GHC de krachten hebben gebundeld om samen aan de slag te gaan met het inventariseren én oplossen van de knelpunten. Dit in nauwe samenwerking met andere partijen in de regio zoals Zorgadvies Groningen, de Huisartsenopleiding in Groningen, ZorgpleinNoord en onderwijsinstellingen.

Uitkomsten onderzoek door Zorgadvies Groningen

Bekijk hieronder de belangrijkste knelpunten die volgen uit het onderzoek van Zorgavies Groningen (2022).

Instroom:

  • De meeste vacatures zijn voor waarnemers, doktersassistenten en POH’s. De meeste van deze vacatures staan langer dan één maand open.
  • Het is met name lastig om waarnemers, doktersassistenten en POH’s te vinden bij ziekte en vakantieperioden.
  • Het aantal stageplekken in de huisartspraktijken is de afgelopen 5 jaar gedaald. Dit is niet in lijn met de grote vraag naar o.a. doktersassistenten en POH’s.

Huidig personeel en uitstroom:

  • Onder het huidig personeel wordt een grotere uitstroom op de kortere termijn verwacht.
  • Er stromen meer mensen in op de arbeidsmarkt dan uit.
  • De verwachting is dat het personeelstekort blijft groeien.
  • Hoog ziekteverzuim en veel medewerkers die in deeltijd werken binnen de huisartsenzorg.

Zorgvraag

  • Vergrijzing
  • Respondenten geven aan steeds meer patiënten te zien met zwaardere problematiek.
Bekijk het onderzoeksrapport van Zorgadvies Groningen (2022)