Veelgestelde vragen OPEN

Oktober 2022

Het digitaliseringsteam van de GHC heeft onlangs digitale vragenuurtjes over OPEN georganiseerd. Hier konden huisartsen en praktijkmedewerkers op een laagdrempelige manier terecht met hun vragen over patiëntenportalen en PGO's. Van de belangrijkste vragen die zijn gesteld, hebben we hieronder de antwoorden voor je op een rij gezet. Zo kun je nog eens nalezen hoe het ook alweer zit. 

 

 • 1. Onze praktijk heeft een portaal. Voldoen we nu aan de eisen van het programma OPEN?

  Nee, met alleen een portaalfunctie voldoe je niet aan de eisen van het programma OPEN. Patiënten moeten ook via een PGO hun medische informatie kunnen opvragen. 

 • 2. Hoe kiest een patiënt de juiste PGO?

  Patiënten kiezen zelf of ze gebruik willen maken van een PGO en van welk PGO. Er zijn nu 24 PGO’s met MedMij-label. Huisartsen en praktijkmedewerkers kunnen een actueel overzicht op de website van Medmij bekijken, waar de partijen staan genoemd die een PGO mogen aanbieden. 

  Elke PGO ziet er anders uit. En in elke PGO kunnen patiënten weer andere gegevens bijhouden. Bijvoorbeeld hartslagmetingen, bloedwaarden of eet- en slaapgewoonten. Patiënten kunnen bij het kiezen van een PGO dus het beste rekening houden met wat zij zelf belangrijk vinden. Op PGO.nl  staat een handige keuzehulp waarmee de patiënt PGO’s met elkaar kan vergelijken. 

 • 3. Welke gegevens kunnen patiënten inzien via een PGO?

  De MedMij-informatiestandaard is gebaseerd op de Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt en bevat op dit moment de volgende gegevens: 

  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde) 
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde 
  • Actuele medicatie 
  • Medicatie-overgevoeligheid 
  • Behandeling  
  • Profylaxe en voorzorg  
  • Resultaten-bepalingen – over de laatste veertien maanden 
  • Correspondentie (brieven van of voor het ziekenhuis) 
  • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage 
 • 4. Kan het zijn dat in ons portaal ook een PGO zit? Wat is nu precies het verschil?

  Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen. 

  Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De desbetreffende zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk. 

  Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. 

  Patiënten maken zelf de keuze welke PGO aansluit bij de eigen behoefte. Om de gegevens veilig en vertrouwd uit te kunnen wisselen tussen een PGO en de systemen van de zorgverleners worden eisen gesteld door MedMij. PGO’s die aan de eisen voldoen krijgen het MedMij-label. Lees  meer over PGO’s op de website van de PGO-alliantie

  Sommige leveranciers bieden een oplossing, met zowel PGO als portaalkenmerken.
  Deze zogeheten hybride PGO’s hebben, net als een portaal, extra functies waarmee de zorgverlener met zijn patiënten kan communiceren en extra informatie kan aanbieden. Dergelijke hybride systemen voldoen zowél aan het MedMij-afsprakenstelsel als aan de OPEN ICT-basiseisen. 

 • 5. In sommige PGO’s kan ik onze huisartsenpraktijk niet vinden. Hoe kan dit? Onze DVZA-koppeling is namelijk wel gerealiseerd.

  Dat komt helaas voor. Nog niet alle PGO’s werken optimaal, hier wordt landelijk nog hard aan gewerkt. Wanneer je dit probleem constateert en meer navraag wilt doen kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de helpdesk van de PGO. 

 • 6. Kan ik als zorgverlener ook zien wie van mijn patiënten gebruik maken van een PGO?

  Nee, je kunt niet zien welke patiënten een PGO gebruiken.  

 • 7. Op dit moment maken wij gebruik van een portaal. Kunnen wij deze afschaffen als de PGO’s straks goed functioneren?

  Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet je HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. Daarnaast kun je er als praktijk voor kiezen om je patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal. Een belangrijk voordeel van een patiëntenportaal is dat deze het best geïntegreerd kan worden in het HIS. Een portaal waarmee je online afspraken, herhaalmedicatie en eventueel consultatie kunt bieden aan je patiënten, helpt in de dagelijkse praktijk om telefoondrukte te verlagen en gebruikers digitaal vaardiger te maken. Wij verwachten dat een portaal de komende periode (1,5 tot 2 jaar) het meest gebruiksvriendelijk is en de meeste functie biedt voor de zorgverlener én de patiënt.