Belangrijke acties voor PGO-aansluiting

Als u deelneemt aan het OPEN-programma moet uw huisartsenpraktijk uiterlijk 1 juli 2021 beschikken over een werkende PGO-aansluiting op het huisartsinformatiesysteem (HIS). Deze PGO-aansluiting is nodig om veilig en betrouwbaar gegevens te kunnen delen tussen het HIS en PGO’s. Dit geldt voor alle huisartsenpraktijken die aan OPEN meedoen, dus ook voor huisartsenpraktijken die er voor hebben gekozen om online inzage aan te bieden via een portaal.

De HIS-leverancier moet een aantal technische aanpassingen doorvoeren om de PGO’s te kunnen gebruiken. Maar de huisartsenpraktijk moet zelf ook een aantal zaken regelen.

Het is belangrijk dat u de hieronder genoemde acties tijdig uitvoert.

Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee patiënten hun medische gegevens van verschillende zorgverleners kunnen verzamelen, beheren en delen. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Er zijn verschillende soorten PGO’s: patiënten kiezen zelf welk PGO ze willen gebruiken.

Hoe werkt PGO-aansluiting

Wat moeten huisartsenpraktijken doen voor de koppeling met PGO’s?

Om veilig en betrouwbaar gegevens te kunnen delen tussen het HIS en PGO’s, dienen alle deelnemende huisartsenpraktijken aan OPEN uiterlijk 1 juli 2021 te beschikken over een werkende PGO-aansluiting op het HIS. Voor deze werkende PGO-koppeling dient de huisartsenpraktijk de volgende drie stappen uit te voeren:

  1. De praktijk is ingeschreven in het UZI-register en beschikt over het juiste certificaat
  • De overheid stelt steeds hogere eisen aan de inlogmiddelen voor patiënten en zorgaanbieders. Alle zorgaanbieders, dus ook huisartsen, moeten aantonen dat zij burgerservicenummers (BSN) mogen verwerken. Huisartsenpraktijken kunnen dit aantonen als zij geregistreerd staan in het UZI-register. Om een veilige koppeling tussen een PGO en het HIS tot stand te brengen, is in veel gevallen ook een certificaat nodig.
  • Is uw praktijk aangesloten op het LSP-netwerk? Dan voldoet u aan deze voorwaarden.
  • Huisartsenpraktijken die (nog) niet zijn aangesloten op het LSP-netwerk horen van hun HIS-leverancier of zij zich nog moeten inschrijven in het UZI-register en of de aanschaf van een certificaat nodig is. Inschrijven in het UZI-register via de website van het CIBG is gratis. Bij twijfel of de praktijk al staat ingeschreven in het UZI-register kan contact worden opgenomen via info@uziregister.nl. Een certificaat kost € 450,- en is 3 jaar geldig. Bij gelijktijdige aansluiting op het LSP-netwerk worden deze kosten vergoed. Meer informatie over het belang van aansluiten op het LSP staat in dit nieuwsbericht op de GHC-site.
  1. De praktijk sluit een verwerkersovereenkomst met een DVZA-leverancier
  • Alle Nederlandse huisartsenpraktijken hebben een overeenkomst met een ICT-leverancier voor de levering van een HIS. De HIS-leverancier zorgt dat er een koppeling wordt gelegd tussen het HIS en de PGO’s met een MedMij-label. De dienstverlener die deze koppeling mogelijk maakt wordt Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) genoemd. De DVZA zorgt voor de ‘stekker’ aan de HIS-kant. De DVZA-leverancier wordt door het HIS gekozen, in sommige gevallen is de HIS-leverancier zelf ook DVZA-leverancier. U dient een verwerkersovereenkomst te sluiten met de DVZA-leverancier: de HIS- en/of DVZA-leverancier neemt hiervoor contact met de huisarts op.
  1. De praktijk beoordeelt de zorgaanbiedersnaam die de DVZA-leverancier voorstelt
  • Voor het realiseren van de PGO-aansluiting is het belangrijk dat de huisartsenpraktijk op de zogenaamde zorgaanbiederlijst (ZAL) wordt opgenomen. Via deze zorgaanbiedersnaam én met behulp van andere zoektermen kunnen patiënten met een PGO hun huisartsenpraktijk opzoeken en de beveiligde online toegang tot hun medische gegevens in het HIS tot stand brengen. De HIS- en/of DVZA-leverancier stuurt de huisarts een voorstel voor de zorgaanbiedernaam. U accepteert vervolgens deze naam of kunt deze gemotiveerd wijzigen. Wij adviseren u de voorgestelde naam alléén te wijzigen bij evidente onjuistheden, of wanneer u verwacht dat uw patiënten uw praktijk onder de voorgestelde naam niet zullen herkennen.

Wilt u weten welke acties gelden specifiek voor de situatie van uw eigen huisartsenpraktijk? Doorloop dan de checklist van het landelijke programma OPEN.

Wilt u meer weten over de acties die u dient uit te voeren om online inzage via PGO’s tijdig te regelen? Bekijk dan de handreiking van het landelijke programma OPEN. 

Handreiking stappen koppeling met PGO's

Meer informatie

Bekijk informatie over de kosten en vergoeding omtrent koppeling met PGO's in dit nieuwsbericht dat de LHV op 18 februari 2021 publiceerde. Meer informatie over OPEN staat op www.ghcgroningen.nl/open en www.open-eerstelijn.nl.

Neem bij vragen contact op met Vincent de Koning, coördinator e-health bij de Groninger Huisartsen Coöperatie.
 

 

17 maart 2021