Dieetadvisering

Sinds 2012 is dieetadvisering onderdeel van de diabetesketenzorg en sinds 2013 ook van de CVRM- en COPD-keten. Bij DM-patiënten is de behandeling door de diëtist onder meer gericht op het optimaliseren van bloedglucosewaarden, het beperken van acute klachten van hypo- en hyperglykemie en het leren omgaan met afwijkende situaties in relatie tot voeding. De behandeling door de diëtist bij COPD-patiënten richt zich met name op het voorkomen van overgewicht, ondergewicht of ongewenst gewichtsverlies en bij CVRM-patiënten vooral op de handhaving of optimalisering van een gezond lichaamsgewicht, de zorg voor en het behoud van een optimale voedingstoestand en de zorg voor een goede afstemming van de voeding op het medicatiegebruik. Er dient altijd teruggerapporteerd te worden aan de huisarts. Een rapportageformulier kunt u hieronder downloaden.

 

Vanaf 2015 is het mogelijk om patiënten in een groepssessie te begeleiden, als aanvulling op de individuele dieetadvisering. Deze sessie vindt alleen plaats op initiatief van de huisartsenpraktijk, in overleg met u als diëtist. Patiënten kunnen worden aangemeld voor een groepssessie via onderstaand aanmeldformulier dat door de huisartsenpraktijk wordt ingevuld. Voor elke sessie dienen tenminste zes patiënten aangemeld te worden. Voor de inzet van de diëtist voor deze groepssessie is een vaste vergoeding beschikbaar van 120 euro, te declareren via het formulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Declareren

Patiënten komen voor een vergoeding van dieetadvies (zonder eigen risico) in aanmerking na verwijzing door een bij de GHC aangesloten huisartsenpraktijk door middel van een digitaal verwijsformulier. Per behandeljaar geldt een vergoeding van gemiddeld 3 uur per patiënt ad € 60,- per uur. U declareert altijd in eenheden van 15 minuten.

Vanaf 2015 kunt u uw declaraties uitsluitend indienen via het systeem dat de GHC daarvoor hanteert, te weten VIPLive van Calculus. Bij de downloads vindt u een handleiding en een lijst met veelgestelde vragen. Declaraties die op de oude wijze worden ingediend kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

Let op: Om het voorbeeldbestand te kunnen gebruiken, dient u het eerst te downloaden, alvorens u het op de computer kunt openen.

 

Downloads samenwerkingsafspraken