VIPLive algemeen

Voor de declaratieverwerking en de rapportages over de ketens maakt de GHC gebruik van VIPLive van Calculus. Per kwartaal levert de praktijk een extractie aan in het portaal in VIPLive. De extractie wordt verwerkt tot declaratie en rapportage. Bij vragen over of problemen met de extractie, neemt u contact op met de helpdesk van Calculus.

Extractie

Elk kwartaal stuurt de praktijk één extractie vanuit het HIS naar VIPLive. Daaruit worden drie zaken gegenereerd:

  • een declaratiebestand voor alle zorgprogramma's waaraan u deelneemt of deel gaat nemen
  • de benchmarkrapportages voor de praktijk en voor de GHC
  • extra rapportages voor de praktijk, zoals een NHG-accreditatierapport

De GHC heeft zicht op het proces van aanleveren van de extractiebestanden. De GHC kan zien wanneer de praktijk heeft aangeleverd, hoeveel patiënten aangeleverd zijn en of de extractie goed is verlopen. Het kan zijn dat wanneer het aanleveren te lang duurt, de GHC contact met de praktijk legt om te kijken of er hulp gewenst is bij één van de stappen in dit proces. 

Declaratie

De extractie die de praktijk aanlevert in het portaal wordt verwerkt tot een declaratiebestand. Calculus dient het declaratiebestand in bij de zorgverzekeraars. Zodra de betreffende bedragen door de zorgverzekeraars aan de GHC zijn uitgekeerd kan de GHC de huisartsen uitbetalen.

Rapportage

Eens per kwartaal krijgt de praktijk op basis van de extractie een benchmarkrapportage per zorgprogramma. Middels deze rapportage krijgt u inzicht in de score van uw praktijk op de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Tevens kunt u middels deze rapportage uw praktijk vergelijken met de rest van de zorggroep GHC.

Tevens ontvangt u ieder kwartaal een scorelijst, waarop u op patiëntniveau kunt zien welke indicatoren goed geregistreerd worden en welke indicatoren mogelijk nog wat aandacht verdienen. U kunt daarmee in één oogopslag zien welke patiënten in het afgelopen jaar geen zorg hebben ontvangen en mogelijk opnieuw opgeroepen moeten worden.

Beide rapportages dienen als prima uitgangspunt voor verbeterplannen in het kader van bijvoorbeeld de NPA.