Belangrijke wijzigingen in zorgprotocol Atriumfibrilleren

10 april 2024

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren is op verschillende punten herzien. We hebben ons zorgprotocol Atriumfibrilleren hierop aangepast en geactualiseerd. In dit nieuwsitem hebben we de belangrijkste wijzigingen in de NHG-Standaard en in ons protocol voor je op een rij gezet.

hart en vaat cvrm af cl.png

Belangrijke wijzigingen NHG-Standaard  

 • Toegevoegd is het advies om laagdrempelig het hartritme te bepalen door palpatie van de pols bij patiënten met aspecifieke klachten (bijvoorbeeld malaise, duizeligheid of kortademigheid bij inspanning), in het bijzonder bij patiënten van 75 jaar en ouder. 
 • Bepaal niet meer het (NT-pro) BNP bij patiënten met atriumfibrilleren om hartfalen uit te sluiten, maar verricht een echocardiografie. 
 • Bij nieuwe patiënten met atriumfibrilleren met een indicatie voor orale anticoagulantia gaat voortaan de voorkeur uit naar een DOAC. 
 • De leeftijdsgrens om patiënten jonger dan 65 jaar te verwijzen en daarboven alleen op indicatie te verwijzen is komen te vervallen. 

Volg indien gewenst via SCEM een nascholing over deze nieuwe NHG-Standaard. Deze online nascholing op 14 mei 2024 legt uit wat de herziening praktisch betekent voor diagnose, behandeling en werkafspraken.  

Belangrijke wijzigingen zorgprotocol Atriumfibrilleren (AF) 

 • Toevoeging inclusiecriteria 
  > Atriumflutter na diagnose en terugverwijzing cardioloog 
 • Diagnosefase: stap toegevoegd aan stappenplan 
  > Als de huisarts bekwaam is in het beoordelen van het ECG (niet de automatische beoordeling van het ECG-apparaat), kan de diagnose bevestigd worden door de huisarts. In dat geval is een digitaal consult ter beoordeling van de MyDiagnostick niet nodig. 
  >Zie in het zorgprotocol het stappenplan Het stellen van de diagnose in paragraaf 2.1.  
 • Aanvullend onderzoek  
  > Uitgebreid met lab-advies en holterregistratie 
 • Registratieset Atriumfibrilleren (AF) 
  > Nu als aanvulling op registratieset CVRM/Diabetes
  > Registratie CHA2DS2-VASc-score: bij gebruik antistolling registratie optioneel 
 • AF-checklist 
  > Optioneel: classificering AF 
  > Bloeddruk: automatisch of handmatig. Indien een automatische meting een foutmelding geeft, de bloeddruk handmatig bepalen. 
  > Optioneel: noteer type AF 

Neem bij vragen contact op met je praktijkconsulent.

Terug naar overzicht