Declaratieprobleem Menzis opgelost

23 februari 2023

Er was helaas een probleem met de ketenzorgdeclaraties bij Menzis en Anderzorg over het lopende kwartaal. Door een technisch knelpunt aan de kant van Menzis werden alle declaraties afgewezen. Daarover hebben we je op 14 februari jl. via een apart bericht geïnformeerd. Inmiddels kunnen we je gelukkig laten weten dat dit is opgelost.

geld.jpg

Calculus heeft afgelopen week de declaraties opnieuw ingediend, hierdoor staan ze niet meer als ‘afgewezen’ in je portaal. Menzis heeft aangegeven de declaraties met voorrang te behandelen. We verwachten op korte termijn de vergoedingen uit te kunnen betalen.

Terug naar overzicht