Resultaatbeloning Menzis: toelichting regio specifieke indicatoren

17 februari 2022

Op woensdag 9 november jl. heeft de Huisartsenkring Groningen een nieuwsbericht gemaild met informatie over de regio specifieke indicatoren van de Resultaatbeloning Menzis. Zoals in dat bericht vermeld zijn er vijf regio specifieke indicatoren voor 2023-2024.

We hebben vragen ontvangen van huisartsen over de informatie in dit bericht. Daarom geven we hieronder waar nodig een toelichting op de desbetreffende indicator.

 1. Advance Care Planning (ACP): de huisarts heeft bij minimaal 10 kwetsbare patiënten per normpraktijk een digitaal ACP-formulier ingevuld in VIPLive (deze indicator is verplicht).

Toelichting:

 • Het is mogelijk om binnen VIPLive Advance Care Planning (ACP) op te stellen voor de patiënt. Zie hiervoor de VIPLive-kennisvideo 'Opstellen van een ACP'
 • Binnenkort is het mogelijk om de met de patiënt besproken ACP-afspraken ook in te zien op de huisartsenpost. Meer informatie hierover volgt in de GHC-nieuwsbrief van december aanstaande.
 1. Persoonsgerichte zorg: de huisarts heeft aantoonbaar deelgenomen aan de GHC-scholing m.b.t. persoonsgerichte zorg.
  NB. Deze scholing is nog niet beschikbaar, hier wordt momenteel aan gewerkt. We streven ernaar deze zo snel mogelijk (naar verwachting in het eerste kwartaal 2023) te organiseren. Indien je verwacht hieraan deel te nemen, dan kun je deze prestatie aanvinken.
   
 2. Beeldbellen: de huisartsenpraktijk heeft minimaal 25 keer per normpraktijk gebruik gemaakt van beeldbellen via VIPLive.

Toelichting:
Bij deze indicator gaat het om het beeldbellen met een patiënt, wanneer een fysiek consult niet per se noodzakelijk is. Je kunt hiervoor de beeldbel-functionaliteit van VIPLive gebruiken. Zie hiervoor de VIPLive-kennisvideo ‘Het starten van een beeldbelgesprek met een patiënt

 1. Regionale samenwerking: de huisarts heeft samenwerkingsafspraken gemaakt t.b.v. de inzet van een Ondersteuner Sociaal Domein (OSD), Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG) en/of met apothekers m.b.t. digitale medicatiebeoordeling via VIPLive.

Toelichting digitale medicatiebeoordeling via VIPLive:
De ACG en GHC hebben gezamenlijk het ‘Stappenplan Medicatiebeoordeling’ opgesteld. Met het ‘Stappenplan Medicatiebeoordeling’ als basis heeft het sterk de voorkeur om gegevensuitwisseling en communicatie digitaal te laten plaatsenvinden. Vanaf 2023 wordt het mogelijk om hiervoor de digitale consultatie in VIPLive te gebruiken. Meer informatie hierover volgt via de GHC-nieuwsbrief.

Indien je verwacht aan deze regio specifieke indicator deel te nemen, dan kun je deze prestatie aanvinken.

Inzet van een Ondersteuner Sociaal Domein (OSD) en/of Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG)
Wil je meer weten hierover? Mail dan naar info@dhvgroningen.nl

 1. Opleidingsplaats: de huisarts biedt aantoonbaar een opleidingsplaats aan voor AIOS huisartsgeneeskunde, co-assistent, verpleegkundig specialist / physician assistant (VS/PA), praktijkondersteuner en/of doktersassistente.

We hopen dat bovenstaande toelichting verduidelijkt wat de verschillende regio specifieke indicatoren inhouden en wat je kunt verwachten.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande, neem dan contact op met Nienke Boendermaker via 06-51231690 of via n.boendermaker@ghcgroningen.nl.

Terug naar overzicht