Hart – en vaatziekten: enquête patiëntervaringen Atriumfibrilleren (AF)

27 juli 2022

Wat zijn de ervaringen van patiënten die met (stabiele) AF door het Martini Ziekenhuis zijn terugverwezen naar de huisartsenpraktijk? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Martini Ziekenhuis in afstemming met de GHC, Harteraad, Zorgbelang Groningen en HartNet Noord-Nederland een vragenlijst opgesteld.

LHV-arts en patient - item AF.jpg

Planning
In augustus ontvangen ongeveer 150 patiënten - met stabiele AF die het Martini Ziekenhuis vanaf 2019 heeft terugverwezen naar hun huisarts - een digitale vragenlijst. Ook kunnen deze patiënten hun ervaringen telefonisch toelichten.

Kwaliteitsonderzoek
Het Martini Ziekenhuis vindt het belangrijk de kwaliteit van de zorg voortdurend te toetsen en waar nodig te verbeteren. Het onderzoek is afgestemd met en goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie (MEC) van het Martini Ziekenhuis. 

Onafhankelijk onderzoek
Zorgbelang Groningen voert het onderzoek uit. In de uitnodiging staan ook de contactgegevens van de onafhankelijke onderzoeker aan wie patiënten hun vragen kunnen stellen. 

Vervolgstappen
De uitkomsten van deze enquête worden in het najaar verwacht. Je leest hierover via een GHC-nieuwsbrief.
 

Bron foto: LHV

Terug naar overzicht